Po predlogu se bo lahko v primeru dvoma v dejansko starost prosilca za mednarodno zaščito, ki trdi, da je mladoletnik brez spremstva, odredil zdravniški pregled, ki ga opravi pediatrična klinika. S tem naj bi preprečili zlorabo odraslih prosilcev za mednarodno zaščito, ki trdijo, da so mladoletniki brez spremstva.

Ta ukrep naj bi prinesel predvsem preventivni učinek in krajše postopke. Kot je zapisano v vladnem gradivu, iz prakse namreč izhaja, da v Sloveniji kot mladoletniki brez spremstva za mednarodno zaščito zaprosijo tudi osebe, stare do 35 let. Zaradi javnofinančne situacije pa vlada predlaga tudi ukinitev brezplačne pravne pomoči in podpore svetovalcev za begunce v postopkih na prvi stopnji. Vlada ocenjuje, da izvajanje brezplačne pravne pomoči na prvi stopnji znaša 56.000 evrov na leto.

Brezplačna pravna pomoč v postopku na prvi stopnji je po navedbah vlade glede na zakonodajo EU višji standard od zahtevanega, v povprečju države članice zagotavljajo brezplačno pravno pomoč samo v pritožbenih postopkih. Brezplačna pravna pomoč za postopke pred upravnim in vrhovnim sodiščem pa v zakonu ostaja. Poleg tega predlog ukinja možnost vložitve prošnje za mednarodno zaščito na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tretjih državah. Kot je obrazloženo v vladnem gradivu, od leta 1999 naprej na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tretjih državah sicer ni bilo statistično veliko vloženih prošenj, vendar je določbo v praksi težko izvajati.

Predlagana novela uvaja tudi spremembe, povezane z medresorsko ureditvijo pristojnosti za izvajanje posameznih zakonskih določb. Tako predvideva prenos plačila usposabljanja za svetovalce za begunce na ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki usposabljanja izvaja in financira.