Na OZS poudarjajo, da Durs vse do letošnjega leta ni zahteval, da se dobički d.n.o. tudi dohodninsko obdavčijo, v letošnjem letu pa je pozval gospodarske družbe te statusne oblike, da vložijo davčni obračun in plačajo davek tudi za nazaj, vse do leta 2007.

"Za mnoge obrtnike in podjetnike bo to hud udarec, ki bo ne nazadnje obremenil tudi slovensko gospodarstvo," pravijo na zbornici.

Mnenje Dursa vsebinsko sporno

Davčni svetovalec pri OZS Iztok Mohorič pojasnjuje, da je mnenje Dursa vsebinsko sporno, saj skoraj nihče od zavezancev, prav tako pa niti strokovnjaki, niso razumeli zakonske določbe tako, kot jo tolmači davčna upravo.

Davčni predpis je po Mohoričevih besedah v kombinaciji s statusnim predpisom, ki ureja pravila pripisov dobičkov h kapitalu v d.n.o., preohlapen in v delih tudi nejasen, tako da d.n.o. kot davčni zavezanec iz njega ne more povsem pravilno razložiti svojega davčnega položaja.

Po njegovih besedah zakon o gospodarskih družbah dovolj jasno določa, da je pravilo glede možnosti pripisov dobičkov k deležem družbenikov predmet prostega urejanja med družbeniki. "Durs bi moral torej v svojem izvajanju slediti logiki te osnovne statusne določbe in šele nato presojati davčni položaj d.n.o. in njegovih družbenikov," je prepričan Mohorič, ki dodaja, da bi morali nejasne davčne predpise prepoznati kot ustavno sporne.

Zlasti nevzdržno pa se mu zdi, da tovrstno Dursovo pojasnilo lahko zavezanec izpodbija šele, ko mu ta z odločbo naloži davčno obveznost in po tistem, ko mu obenem z odločbo naloži še plačilo kazni. Na tak način v večini primerov dobesedno izsili od d.n.o., da kljub vsem utemeljenim dvomom in argumentom podajo samoprijavo.

Takšen davčni nadzor lahko pomeni poseg v ustavno zagotovljene pravice

Odvetnica Tamara Kek, na katero se sklicujejo v OZS, Mohoriču pritrjuje in dodaja, da takšen davčni nadzor lahko pomeni poseg v ustavno zagotovljeno pravico do svobodne gospodarske pobude in pravico do zasebne lastnine. "Statusna oblika d.n.o. bi morala biti prednost, ne pa predstavljati davčno breme, zato dojemam razlago Dursa povsem neprimerno glede na trenutno težko situacijo v slovenskem gospodarstvu," je še prepričana Kekova.

Podjetniški svetovalec Blaž Radujko pa navaja, da je nastali položaj bodisi posledica skrajno ozkega razmišljanja bodisi jasne namere Dursa, da za vsako ceno in na silo pobere čim več davkov.

V zbornici opozarjajo, da so zaradi te davčne problematike v že tako težkih gospodarskih razmerah spet na nogah mali obrtniki in podjetniki.