Nekdanja uprava, poleg Dremlja še bili njeni člani še Dušan Mitič, Filip Ogris-Martič, Darja Senica in Željko Puljić, so kršili dolžno skrbnost vestnega in poštenega gospodarstvenika ter posameznikom in pravnim osebam omogočili premoženjsko korist na škodo Telekoma Slovenije, je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič. Omenjena dejanja so bila izvedena med leti 2007 in 2009.

Komisija je postopek preiskave suma korupcije začela na podlagi pobude Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS, ki je temeljila na ugotovitvah posebne revizije poslov Telekoma Slovenije. "Komisija je na podlagi lastne dejavnosti in neodvisno od poročila revizije v bistvenih točkah potrdila ugotovitve revizorjev, obenem pa ugotovila dodatna dejstva," je pojasnil Klemenčič.

Namestnik predsednika komisije Rok Praprotnik je dejal, da je bil Telekom Slovenije leta 2007 lastnik 75-odstotnega deleža družbe Ipko.net, nato pa je 15-odstotni delež družbe prodal Factor banki. Ta je nato ta delež družbe Ipko.net prodala kosovskemu poslovnežu, ki je malo več kot dve leti kasneje preko Factor banke Telekomu Slovenije prodal te iste delnice po bistveno višji ceni, je pojasnil Praprotnik. Factor banka in omenjena fizična oseba sta se s tem poslom po mnenju komisije okoristila za več kot 10 milijonov evrov.

Drugi domnevno sporen posel nekdanje uprave pa je bilo poroštvo za hitro rastoče obveznosti Najdi.si do skupine Noviforum. Komisija je ugotovila, da je prišlo v obdobju po pridobitvi večinskega deleža v Najdi.si s strani Telekoma do namenskega povečevanja obveznosti do skupine Noviforum. Tolikšna rast obveznosti odvisne družbe do enega samega dobavitelja, ki je bil hkrati manjšinski lastnik Najdi.si, je po oceni komisije nedopustna.

Dremelj: Protikorupcijska komisija obtožuje brez dokazov

Protikorupcijska komisija za svoje ugotovitve ne navaja dokazov, je za STA v odzivu na danes predstavljene ugotovitve komisije, da je nekdanja uprava Telekoma Slovenije pod njegovim vodstvom ravnala koruptivno, poudaril Bojan Dremelj. Zagotavlja, da bo nekdanje vodstvo Telekoma dokazalo, da je ravnalo skrbno in gospodarno.

Protikorupcijska komisija - kot kaže - ne potrebuje nobenega dokaza, da nekoga obtoži, poudarja Dremelj. "V svojih ugotovitvah ne predloži nobenega dokaza, enostavno slepo sledi ugotovitvam Deloittove revizije, ki smo jo zelo natančno in z argumenti zavrnili, poleg tega pa je še protizakonita," pravi nekdanji prvi mož Telekoma.

Dremelj izpostavlja tudi, da protikorupcijska komisija v svojih ugotovitvah podaja ugibanja, kot na primer, da so "mogoče podkupili kakšnega uradnika". "Spodobilo bi se, da se navede, kdo in koga," pravi.

Dremljevi povzročili za 21 milijonov škode

Klemenčič: Argumenti nas niso prepričali, priznanja pa v Sloveniji ne gre pričakovati

"Vsi vpleteni v postopek so imeli v postopku preiskave možnost, da se o teh dejanjih tudi izjasnijo, vendar pa njihovi odgovori niso spremenili naših ključnih ugotovitev, mogoče le v malenkostih," je pojasnil predsednik protikorupcijske komisije.

"Nismo pričakovali, da bo kdo priznal, da je to storil, ker so to v tej državi ne dogaja. Vsekakor pa nas njihovi argumenti niso prepričali," je poudaril Klemenčič.

Klemenčič je opozoril tudi na ravnanje nadzornikov Telekoma Slovenije med letoma 2007 in 2009, ki po komisiji dostopnih podatkih sicer niso bili v celoti seznanjeni z vsemi elementi posla, so pa nekatere odločitve kljub tveganosti sprejeli kar na dopisni seji. "Komisija njihovo ravnanje v luči vseh okoliščin primera ocenjuje kot neprimerno," je poudaril Klemenčič.

Dodal je, da omenjeni posli, povezani z zadevo Ipko.net, niso nepomembni. "Kosovo namreč predstavlja okolje, ki je v poslovnem, javnem in mednarodnem polju nesporno prepoznano kot okolje z izjemno visokimi korupcijskimi tveganji. To dejstvo mora biti znano vsakemu povprečnemu slovenskemu poslovnežu in je moralo biti znano tudi upravi Telekoma Slovenije," je dejal.

Nekdanja uprava je po njegovih besedah te okoliščine spregledala oz. jih aktivno izkoristila. V postopku preiskave so se namreč pojavili indici in informacije v smeri konkretnih korupcijskih kaznivih dejanj in dajanja podkupnin posameznim osebam iz Telekoma oz. njihovim svetovalcem.

Telekom: Nobena tožba proti Dremljevi upravi ne bo zastarala

Klemenčič želi normative za omejevanje korupcije

Komisija bo svoje ugotovitve posredovala upravi in nadzornemu svetu Telekoma Slovenije ter primer s pripadajočo dokumentacijo kot kazensko ovadbo odstopila policiji in državnemu tožilstvu zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj.

Klemenčič je danes ponovno opozoril, da je področje upravljanja družb v večinski lasti države oz. družb s prevladujočim vplivom države v slovenski gospodarski in politični realnosti izpostavljeno resnim tveganjem sistemske korupcije in nasprotju interesom.

Pri odločitvah o oblikovanju novega koncepta upravljanja državnih naložb je zato Klemenčič pozval k oblikovanju normativov, ki bodo omejevali tveganja politične in sistemske korupcije.

Revizorska družba Deloitte je sicer v posebni reviziji vodenja nekaterih poslov v družbah skupine Telekom Slovenije v zadnjih letih ugotovila vrsto škod. Odvetniška pisarna Ilić je nato po pooblastilu sedanjega vodstva Telekoma Slovenije zoper člane nekdanje uprave vložila dve odškodninski tožbi zaradi škode, ki je nastala pri nakupu slovenske družbe Najdi.si ter družbe Ipko na Kosovu.

Člani nekdanje uprave Telekoma Slovenije so sicer v izjasnitvi o navedbah, objavljenih na spletnih straneh komisije, zapisali, da so vedno ravnali pošteno in kot dobri gospodarstveniki. Dremelj je zapisal, da je uprava vedno skrbno pretehtala odločitve in se trdno pogajala za korist Telekoma Slovenije.