Med aprilom in junijem je bilo na voljo povprečno nekaj več kot 5200 prostih delovnih mest ali za 14 odstotkov manj kot v enakem četrtletju lanskega leta. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem je bilo povprečno razpisanih in ob koncu meseca še aktualnih za okoli 700 manj prostih delovnih mest.

Delodajalci so največ prostih delovnih mest razpisali v dejavnosti gradbeništvo, 1200, in v predelovalnih dejavnostih, 1100. To skupaj predstavlja 44 odstotkov vseh razpisanih prostih delovnih mest.

Na ravni Slovenije je bila stopnja prostih delovnih mest 0,7-odstotna, kar je za desetinko odstotne točke manj kot v predhodnem četrtletju. Pri delodajalcih z več kot 10 zaposlenimi osebami je bila 0,6-odstotna.

Stopnja prostih delovnih mest je bila tudi tokrat najvišja v gradbeništvu, in sicer 2,2-odstotna. V tej dejavnosti so statistiki v primerjavi s predhodnim četrtletjem zabeležili povečanje števila zasedenih delovnih mest, in sicer za okoli 1800, in hkrati manjše število prostih delovnih mest (za skoraj 250). Posledica tega je, da se je stopnja prostih delovnih mest v tej dejavnosti zmanjšala za pet desetink odstotne točke.

Stopnja prostih delovnih mest je bila precej visoka tudi v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer dvoodstotna. V to področje dejavnosti so med drugim vključene tudi zaposlovalne dejavnosti (t. i. agencije za posredovanje delovne sile), kjer je fluktuacija delavcev praviloma večja kot povprečno v Sloveniji. Zato je povpraševanje po delovni sili v tej dejavnosti tudi nekoliko večje kot v drugih dejavnostih.

V vseh ostalih področjih dejavnostih se je ta stopnja gibala med 0,1 odstotka (dejavnost javne uprave in obrambe ter rudarstvo) in 1,4 odstotka (dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem).

Državne statistike ob tem presenetili podatki o prostih delovnih mestih v dejavnosti izobraževanja. Za to dejavnost je bilo namreč v preteklih letih značilno, da se je v drugem in tretjem četrtletju leta tudi do trikrat povečalo povpraševanje po delovni sili in s tem povprečno število objavljenih prostih delovnih mest. Izobraževalne ustanove so praviloma že pred koncem tekočega šolskega leta začele iskati potrebno kadrovsko zasedbo za prihajajoče šolsko oziroma študijsko leto.

Tokrat je število prostih delovnih mest v izobraževanju ostalo na enaki ravni kot v prvem četrtletju, in sicer je bilo povprečno 235 aktualnih prostih delovnih mest, so ugotovili na statističnem uradu.

Kar se tiče zasedenih delovnih mest, so jih statistiki v drugem letošnjem četrtletju zabeležili povprečno 707.400. Pri tem so upoštevana tudi delovna mesta, ki jih zasedajo osebe, napotene na delo ali izobraževanje v tujino, niso pa upoštevane osebe, ki so na porodniškem dopustu in so sicer v delovnem razmerju.

Začetek leta je praviloma zaposlitveno nekoliko manj intenziven, nato pa zaposlenost nekoliko narašča do počitniških mesecev. Tako se je povprečno število zasedenih delovnih mest v drugem četrtletju primerjavi s prvim povečalo za nekaj manj kot 3000, v primerjavi z enakim četrtletjem lanskega leta pa se je zmanjšalo za povprečno 6500.

Število zasedenih delovnih mest je tokrat v primerjavi s predhodnim četrtletjem najbolj upadlo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za okoli 750), najbolj pa se je povečalo v gradbeništvu (za okoli 1800).