V avtomobilu, ki je bil z dvigalom dvignjen na višino približno 1 meter, se je nahajal dijak, ki je kasneje utrpel poškodbo roke, medtem ko sta učitelj in drugi dijak s posebno napravo pod dvignjenim avtomobilom poslušala delovanje menjalnika oziroma odkrivala napako na menjalniku. Avto je bil med detekcijo oz. odkrivanjem napake v pogonu, dijak v avtu pa je zaradi potreb detekcije vključeval posamezno prestavo, medtem pa sta učitelj in dijak, ki sta bila pod dvignjenim avtomobilom, ugotavljala v kateri prestavi in kaj povzroča šum v menjalniku. Ko sta z detekcijo napake končala, se je učitelj obrnil stran k drugemu dijaku, ki je takrat prišel v delavnico. Dijak, ki se je nahajal v avtomobilu, je iz nepojasnjenih razlogov stopil iz avtomobila na »nosilno roko« dvigala ter se z roko prijel za vrh zaščite hidravlične batnice dvigala. Drugi dijak (ki je predhodno poleg učitelja opravljal detekcijo napake) pa je v tem trenutku pričel s spuščanjem dvigala. Ker dvigalo deluje na način, da preden se lahko prične s spuščanjem, se mora najprej dvigniti za približno 5 cm, da se "odgozdi", je pri tem dvigu dvigala zgrabilo prste dijaku, ki se je z roko držal za vrh zaščite batnice.

Do poškodbe je prišlo predvsem zaradi neupoštevanja navodil za varno delo z elektrohidravličnim dvigalom za dvigovanje avtomobilov, saj se je v avtomobilu med dviganjem in spuščanjem oziroma, ko je bil avtomobil z dvigalom dvignjen, nahajal dijak, kar pa bilo v nasprotju z navodili za varno delo, je ugotovil inšpektor. "Navodilo za varno delo je v eni izmed točk eksplicitno določalo, da pri dviganju in spuščanju vozila ne sme biti nihče v vozilu, prav tako pa v tem času ni dovoljeno vzpenjanje v vozilo ali na »nosilno roko« dvigala. Prav tako je bilo v navodilu tudi zapisano, da je potrebno pri dvigovanju oziroma spuščanju stalno opazovati vozilo in paziti, da se v njegovi bližini ne nahaja druga oseba. Ena od bistvenih pomanjkljivosti ugotovljenih ob inšpekcijskem pregledu je bila tudi ta, da delo
pri praktičnem pouku ni potekalo pod stalnim nadzorstvom," je pojasnil Rančigaj.

Pristojni inšpektor je v času raziskave nezgode ugotovil tudi, da predhodno omenjeno elektrohidravlično dvigalo ob pregledu ustreznosti s strani strokovnega sodelavca za varnost in zdravje pri delu ni bilo ustrezno oziroma so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi jih delodajalec (v tem primeru šola) moral odpraviti ter potem pridobiti potrdilo, iz katerega bi bilo razvodno, da samo dvigalo deluje v skladu s predpisi. Slednje v času raziskave nezgode še ni bilo narejeno. Večina ugotovljenih pomanjkljivosti na tem dvigalu je bila sicer odpravljenih, opozorila na nosilnih rokah dvigala pa so bila še vedno v angleškem jeziku.

"S poročanjem o tem dogodku želimo opozoriti na nevarnosti in tveganja, ki so prisotna pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah in katerim so izpostavljeni dijaki. Hkrati pa opozarjamo tudi na odgovornosti, ki jih imajo učitelji v zvezi z nadzorom nad delom dijakov pri praktičnem pouku ter šola oziroma vodstvo šole glede zagotavljanja varnega delovnega okolja, varne delovne opreme, upoštevanja navodil za varno delo ter zagotavljanja in uporabe predpisane osebne varovalne opreme," je še poudaril glavni republiški inšpektor za delo.