Večina voznikov njene uveljavitve do sedaj še ni občutila, zakonodajalec pa je pohitel z omilitvijo zasegov vozil najhujšim prekrškarjem, ki se kot ena izmed izjem uporablja že od uveljavitve spremenjene zakonodaje 28. julija. Prehodna in končna določba v noveli za nameček tudi ustavljata postopke zasegov vozil po naborih, ki jih nova zakonodaja ne narekuje več (večkratni hujši prekrški prehitre vožnje, odklonitve preverjanja psihofizičnega stanja, vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja) in ki do uveljavitve spremenjene zakonodaje še niso bili končani.

Glavno vodilo spremenjene prometne zakonodaje so sicer nižje kazni za manjše prekrške, kar se bo voznikov dotaknilo predvsem pri kaznih zaradi prehitre vožnje - najbolj v naseljih. Prekoračitev hitrosti do pet kilometrov na uro v coni 30 bo voznika po novem stala 40 evrov, do deset kilometrov na uro pa 80 evrov. Do sobote pa vozniki še vedno lahko računajo, da jim bodo policisti in občinski redarji za do deset kilometrov na uro prehitro vožnjo v coni 30 na položnici pustili prostor za 300 evrov in jim pripisali še tri kazenske točke. Poleg kazni za manjše prekoračitve hitrosti se znižuje še kup kazni. Kdor pozimi avta ne bo "preobul" v predpisano zimsko opremo, ne bo več plačal 120, temveč 40 evrov kazni, tisti, ki bo svoj avto obračal denimo na nepreglednem delu ceste, mostu, v predoru..., pa bo namesto 300 evrov moral odšteti stotaka manj. Hkrati si za svoje manevriranje po novem ne bo prislužil kazenskih točk. Avtomehaniku, ki bo skrivaj popravil avto pobeglemu povzročitelju prometne nesreče s poškodbami ali s smrtnim izidom, pa, denimo, ne bo več grozila kazen 8000, temveč 2400 evrov.

Za povečavo kliknite tabelo.

Minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač je že ob predstavitvi novele zakona povedal, da s spremembami želijo odpraviti nesorazmerja in odstopanja višin kazni od evropskega povprečja. Kako bodo spremembe - predvsem nižje kazni - vplivale na prometno varnost, lahko le ugibamo, mnenja strokovnjakov pa so precej različna. Inštruktor varne vožnje Brane Küzmič denimo podpira znižanje kazni za manjše prekoračitve hitrosti. Predvsem zato, ker gre praviloma za prekrške, ki jih vozniki zagrešijo nenamerno, hkrati pa višine kazni po novem ne odstopajo od evropskih standardov. Po drugi strani pa bi si Küzmič nekatere kazni - na primer za telefoniranje za volanom in neuporabo varnostnega pasu - želel še višje od sedanjih 120 evrov, vendar nova zakonodaja v te kazni ni posegala. Enake so ostale tudi upravičeno visoke kazni za vožnjo pod vplivom alkohola.

Več pomislekov o novi zakonodaji je izrazil sekretar komisije za vzgojo in varnost pri AMZS Robert Štaba, ki pogreša neki trajen sistem in daljnosežno načrtovanje prometne politike. Tako pogoste spremembe prometne zakonodaje po njegovem mnenju onemogočajo stabilen sistem, hkrati pa sejejo dvom o strokovnosti vsakokratnih sprememb in verodostojnosti prometne stroke.