Nadzorni svet se je na današnji seji seznanil tudi s poročilom o realizaciji finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOL v obdobju od 1.januarja do 30. junija letos. Kot piše v sporočilu, je iz poročila razvidno, da stanovanjski sklad uresničuje sprejete naloge. V tem obdobju so zabeležili za 9,9 milijona evrov prejemkov, izdatkov pa je bilo za 9,1 milijona.

Mestnemu svetu MOL pa je nadzorni svet stanovanjskega sklada predlagal, naj se sedanji direktorici Jožki Hegler za obdobje od januarja do junija 2012 izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini desetih odstotkov njene osnovne plače.

Mestni svet naj Heglerjevo v skladu z njeno odstopno izjavo s 30. septembrom predčasno razreši, še predlaga nadzorni svet. Člani nadzornega sveta se Heglerjevi tudi zahvaljujejo za uspešno delo, saj da je "v 14 letih vodenja s svojim strokovnim znanjem in vodstveno energijo poosebljala mestni stanovanjski sklad".

Za čas do imenovanja novega direktorja nadzorni svet predlaga, naj stanovanjski sklad kot vršilka dolžnosti vodi Gorenčeva. So pa nadzorniki na današnji seji že sprejeli besedilo javnega natečaja za direktorja sklada, ki bo po razrešitvi Heglerjeve objavljen v uradnem listu ter na spletnih straneh sklada in MOL.

Hkrati mestnemu svetu predlagajo, naj na podlagi izvedenega javnega naročila za pregled letnega poročila stanovanjskega sklada MOL za leti 2012 in 2013 imenuje najugodnejšega ponudnika, to pa je družba KPMG Slovenija.