V juniju je namreč približno 26.300 upokojencev zaradi varčevalnega zakona dobilo nižje pokojnine, znižanje pa je bilo v povprečju za nekaj manj kot 100 evrov. Zpiz je o znižanju pokojnin upokojencem poslal le obvestila, zoper katera pa ni bilo možno uveljavljati pravnega sredstva, torej spisati pritožbe.

Ustavno sodišče pa je sredi julija ugotovilo, da gre pri usklajevanju pokojnin za oblastno odločanje o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznika, kar pa je mogoče le na podlagi izdanega upravnega akta. Zato so na Zpizu, kot je za STA pojasnil vodja službe za odnose z javnostmi Brane Kokot, to odločitev ustavnih sodnikov spoštovali in tako bodo upokojenci odločbe prejeli po pošti z osebno vročitvijo od srede do petka.

Zoper navedene odločbe je tokrat možno uveljavljati predpisano pravno sredstvo - pritožbo. Sicer pa bo Zpiz tudi ugovore, ki so jih prejemniki pokojnin vložili zoper pred tremi meseci prejeto obvestilo Zpiza, štel za pritožbe zoper te odločbe, na kar so prejemniki v teh odločbah posebej opozorjeni, opozarjajo v zavodu. Dodajajo, da je ugovore seveda možno dopolnjevati.

Kokot je za STA namreč pojasnil, da so že zoper obvestila do 26. avgusta prejeli 8840 ugovorov. Od tega so jih nekaj že obravnavali in nekaterim tudi ugodili ter jim vrnili premalo izplačane pokojnine. Tako bo tokrat odločbe o znižanju pokojnin dobilo okoli 1000 upokojencev manj od števila upokojencev, ki so jim znižali pokojnine v juniju.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je določil, da se pokojnine, za katere izplačilo zagotavlja država iz proračuna in ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih, že junija znižajo. Med upokojenci, ki so se jim pokojnine znižale, je približno 8000 tistih, ki so del delovne dobe prebili v nekdanji SFRJ, približno 7500 pa borcev NOB. Zakon je sicer še v presoji na ustavnem sodišču.