Evropska služba za zunanje delovanje za leto 2013 načrtuje financiranje dveh pripravnikov na državo članic za opravljanje del političnih analitikov ter tiskovnih in informacijskih dejavnosti v delegacijah oziroma nalog, ki jih delegacije izvajajo pod okriljem pristojnosti Evropske komisije (izvajanje pomoči, trgovina, ekonomski odnosi).

Predviden začetek dela je februarja oziroma marca prihodnje leto. Izbranim kandidatom bodo ponudili pogodbo za pripravništvo za določen termin za 9 mesecev z možnostjo podaljšanja za dodatnih 9 mesecev. Prijava je možna samo preko standardnega obrazca. Rok za prijavo je 19. september 2012.