Kozina je pojasnil, da so si obdolženi s preprodajo trgovskega centra Primskovo pridobili protipravno premoženjsko korist, s katero so financirali menedžerski prevzem Merkurja s strani Merfina. Obdolženi so bili namreč tudi družabniki Merfina, s pridobitvijo protipravne premoženjske koristi pa so povečali vrednost svojih poslovnih deležev, je dejal tožilec.

Kozina je pojasnil, da gre sicer za manjše spremembe obtožnice, s katero je tožilstvo konkretiziralo protipravno pridobljeno premoženjsko korist.

Obramba je danes že izrazila nasprotovanje modifikaciji obtožnice, glede na spremembo pa bo najverjetneje ponovno predlagala določitev sodnega izvedenca, ki bi preučil poslovanje Merfina. V nadaljevanju sojenja naj bi se o spremembah izrekli tudi obdolženi.

Sodbe v petek verjetno še ne bo

Kozina je po končani obravnavi v izjavi novinarjem dejal, da se bodo predvidoma v petek začeli sklepni govori, potem pa je na sodišču, da odloči, v kakšnem roku bo izreklo sodbo. Po mnenju Kozine sodba sicer skoraj zagotovo še ne bo znana v petek.

Na obravnavi je potekalo tudi branje revizijskega poročila o poslovanju Merkurja med letoma 2007 in 2010. Poročilo revizijske družbe Deloitte med drugim opozarja, da je bilo ob reviziji ugotovljeno, da obstaja sum oškodovanja Merkurja in negospodarnega ravnanja pri prodaji trgovskega centra Primskovo. S preprodajo omenjenega trgovskega naj bil Merkur oškodovan za 10 milijonov evrov, ugotavlja poročilo.

Poročilo ocenjuje, da transakcije povezane s preprodajo trgovskega centra, kažejo na sum prevarantskega računovodskega poročanja. Poročilo med drugim izpostavlja tudi neizterljivost Merkurjevih terjatev v stečajnem postopku Merfina, saj ta nima premoženja.

Pooblaščenec Merkurja Samo Ošabnik je pred branjem revizijskega poročila zahteval, da se ob branju poročila izloči javnost, saj gre za zaupne informacije, vendar pa sodnik ni ugodil njegovi zahtevi. Pojasnil je, da bodo prebrani le deli poročila, ki se nanašajo na financiranje menedžerskega prevzema in prodajo trgovskega centra Primskovo.

Sojenje nekdanjemu predsedniku uprave Merkurja Binetu Kordežu, nekdanji nadzornici Merkurja in direktorici Merfina Marti Bertoncelj, nekdanji Merkurjevi izvršni direktorici za finance Janji Krašovec, članu Kordeževe uprave Milanu Jelovčanu ter koroškemu gradbenemu podjetju Kograd Igem in njegovemu direktorju Otu Brglezu poteka od 18. maja letos.

Kazenski postopek zoper Bertoncljevo začasno izločen iz zadeve Merkur

Kazenski postopek zoper nekdanjo nadzornico Merkurja in direktorico Merfina Marto Bertoncelj je bil na današnji obravnavi začasno izločen iz zadeve Merkur, ki poteka na ljubljanskem okrožnem sodišču. Bertoncljeva je bila namreč nedavno hospitalizirana v jeseniški bolnišnici in še dlje časa ne bo sposobna udeležbe na glavnih obravnavah.

Zagovornica Bertoncljeve, Anka Kozamernik, je uvodoma pojasnila, da je obdolženka Bertoncljeva hospitalizirana v jeseniški bolnišnici in zato ni sposobna udeležbe na obravnavi. Sodnik Srečko Škerbec je ob tem dejal, da po mnenju zdravnikov obdolžena še dalj časa ne bo sposobna priti na sodišče.

Ker pa se Bertoncljeva ni odpovedala pravici do prisostvovanja na sojenju in dokazni postopek še ni končan, je Kozamernikova zahtevala, da se preložijo vse glavne obravnave, dokler Bertoncljeva ne bo sposobna priti na sodišče. Sodni senat je njeno zahtevo zavrnil in postopek zoper Bertoncljevo do nadaljnjega izločil iz postopka, ki se nadaljuje na ljubljanskem okrožnem sodišču.

V nadaljevanju obravnave je bil zaslišan stečajni upravitelj Merfina Andrej Marinc, ki je pojasnil, da je bilo v stečajnem postopku Merfina prijavljenih za približno 64 milijonov evrov terjatev, vse pa so bile prerekane, saj ni bila vložena zadostna dokumentacija.

Merfin sicer po pojasnilih stečajnega upravitelja nima realnega premoženja, saj je imel v lasti le delnice Merkurja, ki pa so bile že prodane. "Iz tega naslova ni nobenega premoženja," je odgovoril na vprašanje o Merkurjevih terjatvah do Merfina.