Medvedi očitno iščejo mir

Da sta na področju Jelovice vsaj dva medveda, če ne celo trije, je prepričan tudi lovec in član lovske družine Jošt Anton Šubic, ki je ravno prejšnji teden opazil in fotografiral v enem dnevu tri glede na različno prehrano tudi različne medvedje iztrebke na robu planote Jelovica. "Gre za področje med Dražgoško goro, Kroparsko goro in Vodiško planino. Medvedje sicer ne prihajajo blizu naselij, vsekakor pa velja, da gre za zveri, ki se človeka bojijo in se pred njim umaknejo. Razen v primerih, ko medvedka brani mladiče, je to lahko človeku nevarna zver, sicer pa ne. Dva od teh medvedov, ki so očitno prisotni na območju naše lovske družine, sta tu že naseljena. Zakaj jima je všeč, bi težko rekel, saj medvedov prej na tem območju nikoli ni bilo. Očitno iščeta mir," je ocenil Šubic.

"Za medvede Gorenjska ni najboljši naravni prostor, a očitno dovolj dober, da so se tu naselili. Verjetno res zato, ker so druga naravna bivališča prenatrpana. V Bohinju precej težek in že dokaj star medved prezimuje že dalj časa. Večje škode medved sicer ne povzroča, smo pa avgusta zabeležili napad na žrebeta nad Koblo, na kravo v Karavankah in še na kravo v Bohinju. Povsod je medved živali pokončal. Seveda pa to še ni razlog, da bi predlagali izredni odstrel," je razložil Andrej Avsenek.

Volk je preplaval Savo

Čeprav bi mnogi rekli drugače, pa je človeku še manj nevaren volk. Enega so imeli zadnja štiri leta v Triglavskem narodnem parku nad Pokljuko, zdaj pa jim je očitno "ušel" prek Save vse do Karavank. Na obrobju Karavank, na meji z Avstrijo nad Zgornjesavsko dolino so namreč opazili precej poklane drobnice. "Pred kratkim je poklal 20 ovc na naši in še toliko na avstrijski strani. Volka je sicer skoraj nemogoče odstreliti, zato nam kaj drugega kot priporočilo rejcem, naj zaščitijo živali, ne preostane," je dejal Avsenek. Tudi volk se je s Pokljuke v Karavanke verjetno preselil zaradi iskanja miru, kar priča o tem, da je področje Triglavskega narodnega parka, sploh pa Pokljuke v času gobarske sezone, morda še preveč oblegano. Za volka je sicer značilno, da se zelo rad premika, zato ni izključeno, da se bo v gozdove na Pokljuki vrnil.