LF3M ob večji del prihodkov

Kranjska občina je z Lombarjevim podjetjem obstoječo pogodbo za upravljanje s parkirišči sklenila leta 2009, izteče pa se konec oktobra letos. Takrat je z njo soglašala tudi protikorupcijska komisija, poslovno sodelovanje svetnika Lombarja z občino pa je šlo mnogim kljub temu v nos. "Ne vem, kdo se me tako boji, nikomur pa nisem nič vzel. Že tri tedne vem, da moje podjetje pri tem poslu ne more več sodelovati, ker je sedanja zakonodaja drugačna in imam v podjetju prevelik delež, da bi kot svetnik lahko z občino še posloval," nam je včeraj dejal Lombar, ki opozarja, da mu bo morala občina plačati za tehnologijo in opremo na parkiriščih. Po njegovih besedah bi prekinitev sodelovanja z občino za LF3M pomenila izpad večjega dela dohodka. "Jaz s kranjskimi parkirišči ne smem imeti več nič, lahko sem le zaposlen pri bodočem partnerju," trdi podjetnik in mestni svetnik, ki je po prejšnji zakonodaji lahko posloval z domačo občino, zdaj pa ne bo smel več.

V Kranju je voznikom na voljo 506 parkirnih mest, od tega jih je 134 namenjenih za kratkotrajno parkiranje. Od vse parkirne opreme, ki zajema vse od blagajn in zapornic do stebričkov, ima občina v lasti 50 kosov, podjetje LF3M pa le 7 kosov opreme. Oktobra bo morala občina po izteku pogodbe z LF3M narediti popis opreme in vlaganj, kar bo ključnega pomena za sklenitev pogodbe z novim upravljalcem. Sicer pa je po podatkih protikorupcijske komisije podjetje LF3M od maja 2008 v poslih s kranjsko mestno občino ustvarilo skoraj milijon evrov prihodkov. Lombarjevo podjetje sicer poslovno sodeluje še z občinami Bohinj, Škofja Loka in Postojna, kjer pa skupaj ustvari petkrat manj prihodkov.

Vršilec dolžnosti predsednika stranke

Lombarjeva Stranka za napredek krajevnih skupnosti nima spletne strani, njen sedež pa je kar na njegovem domu. Tudi kongresa niso imeli že nekaj let. Nimajo ne tajnika in dejansko kot stranka redko nastopajo v javnosti, a očitno delujejo. "Jaz sem zdaj vršilec dolžnosti predsednika stranke. Res je, da nimamo tajnika, imamo pa sestanke in meni to zadošča. Ko bo čas za kongres oziroma volitve, bomo seznanili tudi javnost, ker delujemo v korist občanov," je dejal Lombar, ki je sicer dolga leta aktiven v domači krajevni skupnosti. Stranka za napredek krajevnih skupnosti pa ima še enega župana, Mirana Zadnikarja v Preddvoru, in je v bistvu nasledila nekaj list, ki so si prej prizadevale za več posluha v krajih na obrobju mestne občine Kranj. Župan Bogataj je kot njihov kandidat zmagal v drugem krogu, podžupan iz iste stranke je Janez Frelih, Lombar pa član pomembne kadrovske komisije.