Zasavskim rudarjem dodatne težave (in stroške) povzroča tudi zapoznelo financiranje države. Čeprav se je leto že krepko prevesilo v drugo polovico, iz državne blagajne niso prejeli še niti evra, zato morajo za sprotne stroške poslovanja in plače zaposlenih najemati kratkoročne kredite. Ker so v začasnem programu zapiranja decembra lani načrtovali tudi nekaj lastnih virov financiranja iz prodaje premoženja in proizvodnega dela ter za zapiralna dela predvideli 9 milijonov evrov, pa je tudi že vnaprej jasno, da bo poslovanje zapiralnega dela konec leta negativno. "Predvsem zaradi nepriznanih stroškov pokrivanja amortizacije in zaradi deleža lastnega vira," dodaja Berger, ki obenem opozarja, da jih prihodki iz proizvodnje "rešujejo" zadnje leto, prihodnje leto, ko bodo prenehali kopati premog, pa bodo vsi stroški, vključno s plačami zaposlenih, bremenili proračun zapiralnega dela, ki ga financira država.

Stanje skušajo reševati tudi z odprodajo premoženja. Prvi v vrsti je Gratex, hčerinska družba, katere prodaja je v zaključni fazi pogajanj s trenutno najugodnejšim ponudnikom. "Pričakujemo, da bo prodaja kmalu zaključena, ker dogovori še potekajo, pa podrobnejših informacij ne moremo razkriti," je dejal Berger. Dodatne finančne vire iščejo tudi s prodajo drugih hčerinskih družb. Okoli 30 milijonov bi jim lahko prinesla stanovanja Domexa in Spektra, ker bi to lahko trajalo tudi dve leti ali več, pa je trenutno bolj realna odprodaja deleža v RTH Solar, ki so ga leta 2010 ustanovili za gradnjo sončnih elektrarn. Berger je pojasnil, da želijo 50-odstotni lastniški delež Solarja prodati, ker dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev in dolgoročnih finančnih naložb predvideva že sam zakon o postopnem zapiranju RTH, poleg tega pa so v RTH Solar pričakovali več uspeha pri doseganju ključnih ciljev. "Ti so bili več novih delovnih mest in stabilen razvoj obnovljivih virov energije," je pojasnil Berger, prepričan, da bi jih brez večjih dodatnih vlaganj težko dosegli.

Prvi mož zasavskih rudarjev sicer meni, da so hčerinske družbe sposobne samostojno poslovati, pri čemer so različno povezane z matično družbo. "Glede na postopno opuščanje dejavnosti v RTH bodo tako imele tiste hčerinske družbe, ki so bolj vezane na poslovanje z matičnim podjetjem, verjetno več težav pri nadaljnjem poslovanju," priznava Berger. Najtežje pogoje za preživetje bo bržkone imela Fortuna Pil, ki se ukvarja z varovanjem, čistilnim servisom in kemičnim čiščenjem ter urejanjem degradiranih površin RTH. Leta 1995 ustanovljeno podjetje, ki zaposluje okoli 90 ljudi, namreč še vedno več kot polovico posla opravi z matično družbo RTH.