Kot so pojasnili v uradu predsednika republike, je treba predloge za možne kandidate uradu poslati v roku 45 dni po objavi v uradnem listu.

Kot so pojasnili pri varuhu, je Čebašek-Travnikova že povedala, "da bi v primeru, če bi ji bila ponujena možnost podati soglasje h kandidaturi za vnovičen mandat, soglasje najverjetneje dala".

Postopek za izvolitev varuha se mora sicer v skladu z zakonom začeti najpozneje šest mesecev pred potekom mandatne dobe aktualne varuhinje. Tako je varuhinja 3. avgusta v skladu s predpisanim postopkom Türka obvestila, da se ji februarja izteče šestletni mandat. Od tega datuma je imel predsednik 30 dni časa za objavo poziva za zbiranje predlogov kandidatov.

Predlogi, ki bodo prispeli na poziv, morajo biti obrazloženi, posebej pa mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, so za STA pojasnili pri varuhu človekovih pravic. Kot so dodali, predsednik republike sicer nato lahko predlaga kandidata za varuha oziroma varuhinjo tudi med tistimi, ki se niso prijavili na razpis. Predsednik lahko teoretično predlaga več kandidatov, vendar to ni smiselno, ker je za izvolitev varuha potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev državnega zbora, dodajajo pri varuhinji.

Tudi zaradi potrebne dvotretjinske podpore je v navadi, da se predsednik republike pred odločitvijo o kandidatu posvetuje s poslanskimi skupinami. Državni zbor mora nato odločiti o predlogu predsednika v 45 dneh.