Vonta je prepričana, da bi moral minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Turk prepoznati daljnosežne posledice "enostranske odločitve" ukinitve CSPU, še zlasti glede na to, da minister "vedno znova poudarja in izpostavlja pomen ustvarjalnosti za razvoj družbe".

"Se res želite v zgodovino slovenskega ustvarjanja zapisati kot tisti minister, ki je v imenu varčevanja pristrigel ustvarjalnost in onemogočil njen razvoj in širitev, ko je ta najbolj potrebna," v poslanskem vprašanju opozarja Vonta.

Preberite tudi Dnevnikov intervju s Tamaro Vonta:

Poslanka, s katero ima notranji minister težave

Poslanka meni, da je minister ob ukinitvi gotovo oblikoval model, v okviru katerega se bo plesna umetnost razvijala. "Kakšen je? Kako si predstavljate delo ustvarjalcev v prihodnosti in kako boste zagotovili, da visoko raven plesne umetnosti pri nas ne bo upadla," ga sprašuje.

Javni zavod CSPU je vlada ukinila, ker s pristojnim ministrstvom ni mogla zagotoviti optimalnih pogojev in finančnih sredstev za začetek njegovega delovanja. Ukinitev centra naj bi bila prav tako skladna s smernicami vlade o zmanjševanju proračunskih izdatkov. Prihranek v letu 2012 vlada ocenjuje na 660.000 evrov.

Center je bil lani ustanovljen po dolgoletnih prizadevanjih stanovskega Društva za sodobni ples Slovenije in ministrstva za kulturo. Poglavitni namen ustanovitve centra je bil oblikovanje institucije, ki bi s svojim programom umetnikom zagotovila ustvarjalne pogoje, primerljive z evropskim kulturnim kontekstom.

"Center za sodobni ples vlada ukinja, še preden je dobil priložnost, da zaživi in dokaže, da si ga slovenska plesna umetnost zasluži oziroma še več, da ga nujno potrebuje, saj naj bi predstavljal središče, v katerem bi se plesna umetnost lahko razvijala in širila," je še zapisala Vonta.