Z novo metodologijo naj bi bilo med drugim točno določeno, kaj lahko posamezna komunalna podjetja občanom zaračunajo kot strošek za infrastrukturo, kar se na položnici odraža kot "omrežnina". Izvajalci javne službe torej ne bodo mogli v omrežnino vključiti vseh stroškov, ki so jih porabili pri določenih investicijah, temveč le v delu, ki ga bo določil pristojni organ. To bo prvo leto ministrstvo za kmetijstvo in okolje, kasneje, ko bodo na ministrstvu izdelali model primerljivih območij in cen med izvajalci komunalnih storitev, pa bo izvajanje uredbe prešlo na pristojne občinske organe. "Tako bomo končno dobili podatke, koliko za enake storitve zaračunavajo med seboj primerljive komunalne službe. Jasno je namreč, da ne moremo Ljubljane primerjati z Osilnico, lahko pa jo z Mariborom. Zato bodo narejeni posebni tenderji, na podlagi katerih se bo točno vedelo, kdo je v Sloveniji predrag - izvajalec ali občina s predrago infrastrukturo," je razložil Leon Behin z ministrstva za kmetijstvo in okolje.

V uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja bo vzpostavljen tudi nadzor nad cenami teh storitev. Za kršitelje bodo uvedene sankcije, česar v aktualnem sistemu ni. Za zdaj namreč cene komunalnih storitev določa le istoimenski pravilnik iz leta 2009. A ker kršiteljev po njem ni mogoče nadzirati in sankcionirati in ker so takoj po sprejetju pravilnika v nekaterih občinah komunalne storitve nebrzdano poskočile, je vlada pred dvema letoma sprejela prvo uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev in jo vsakega pol leta podaljševala.

"Tako je pravilnik postal brezpredmeten, uredba o blokadi cen pa je problematična, ker popolnoma neselektivno preprečuje dvigovanje cen posameznim komunalnim podjetjem. S tem se vzpostavlja neke vrste status quo. Nova uredba pa bo točno določila, kako se oblikujejo cene oziroma katere cene se lahko dvignejo in za koliko," je pojasnil Behin.

A nekateri so do posameznih določil nove uredbe tudi skeptični. Župan občine Vrhnika Stojan Jakin, ki je pred županovanjem 28 let prebil kot direktor vrhniškega komunalnega podjetja, ne vidi smisla v tem, da bo ministrstvo odločalo, katere stroške se komunalnim podjetjem prizna za zaračunavanje omrežnine. "Saj vodovoda ne gradimo vsak dan! Ker se vodovod ali kanalizacija vselej projektirata za 40 let vnaprej, se bo kaj lahko zgodilo, da na ministrstvu podjetjem ne bodo pustili zaračunati stroškov gradnje tega vodovoda, češ da je predimenzioniran. Iz izkušenj vem, da takšne predpise marsikdaj pišejo ljudje, ki imajo premalo prakse," je opozoril Jakin.