Kako se korporativna družbena odgovornost Si.mobila kaže v odnosu do vaših sodelavcev in partnerjev?

Vse se začne pri sodelavcih oziroma nas samih. Če nisi odgovoren do sebe in prepričan v svoja dejanja, se nikar ne kaži kot odgovoren navzven. Tako sta temelja naše odgovornosti odgovorno poslovanje in odgovorno ravnanje do sodelavcev. Za nas je ustvarjanje dobrega delovnega okolja in počutja higienik, ukrepi, ki jih določa certifikat Družini prijazno podjetje, pa so samo delček v množici vsega, kar počnemo kot dober in odgovoren zaposlovalec.

Zgovoren primer, kako začeti s projektom DOP, je naš Re.misli, ki je bil v začetku zasnovan kot ekološki. Dokler sami nismo pometli pred lastnim pragom, znižali svojega ogljičnega odtisa in uvedli vrste ukrepov, javnost za projekt ni slišala. Šele ko smo bili prepričani vase in svojo ekološko ozaveščenost, smo začeli vključevati partnerje in širšo skupnost. Danes je Re.misli prispodoba za vse, kar počnemo v okviru družbene in okoljske odgovornosti, pa tudi etike in načina poslovanja.

Ali sodelujete tudi s partnerji, dobavitelji in kupci, ki so družbeno neodgovorni?

Imamo uveljavljeno jasno politiko skladnosti poslovanja, ki točno določa, kako poslovati v skladu z družbeno sprejemljivimi normami, poleg tega pa imamo tudi nabavne procese, ki že vrsto let poleg drugih kriterijev pogojujejo tudi poštenost in "neoporečnost" naših partnerjev. Seveda se vsega ne da predvideti oziroma preveriti, poleg tega pa so v naši panogi pogosta vprašanja, povezana s proizvodnjo mobilnih telefonov in drugih naprav. Preko velikega svetovnega trga uveljavljenih blagovnih znamk pač ne moremo. Lahko pa vzgajamo lokalno ali srednjeevropsko kulturo skladnosti poslovanja in družbene odgovornosti. Dolgoročno imamo tu močan vpliv, saj po enakih standardih poslujemo na osmih trgih Evrope.

Ali menite, da je družbena odgovornost podjetja hkrati tudi njegova konkurenčna prednost?

Tista iskrena in trajnostna odgovornost prav gotovo. Vendar na dolgi rok. Pot do zaupanja je dolga, z eno samo napako pa lahko zelo hitro uničiš vse, kar si zgradil.

Bi pritrdili Tatjani Fink, MBA, glavni direktorici skupine Trimo, da bo konkurenca sama izločila družbeno neodgovorna podjetja? Se bo po vašem mnenju na dolgi rok to zgodilo tudi v Sloveniji?

Verjetno bo pot do tako močne ozaveščenosti zelo dolga. Vrednote se sicer postavljajo in odkrivajo na novo, še zlasti po izbruhu krize. Vendar pa ravno zaradi krize, ki ji ni videti konca, proces ne bo tako lahek. Vedno bo obstajal del družbe, ki bo gledal zgolj na ceno in manj na elemente odgovornega in etičnega poslovanja.

Kako prenašate sporočilo o pomenu družbeno odgovornega vedenja Si.mobila na svoje zaposlene?

S prav vsakim korakom. Pa ne zgolj od vodstva navzdol, pač pa tudi sprejemamo in uresničujemo pobude naših zaposlenih. Oktobra načrtujemo veliko akcijo, ki ji bomo interno rekli Mesec družbene odgovornosti. Skoncentrirano bomo namreč izvedli akcijo prostovoljstva in sodelovali v Simbiozi, udeležili se bomo krvodajalske akcije, skupaj poiskali nove ukrepe DPP itn. Tudi na ta način bomo znova ozaveščali in vključevali sodelavce.

Ali je vlaganje v družbeno odgovorne dejavnosti res samo strošek?

Strošek je zanemarljiv, saj se povrne v prvi vrsti z dobrim počutjem in čisto vestjo, pa seveda tudi z zaupanjem v podjetje in blagovno znamko.