"Namen seminarja z delavnicami je aktivacija kreativnosti v regiji. Najprej seveda v Pomurju in tudi širše na celotnem projektnem območju RegioLaba, ki zajema Pomurje, Podravje, Koroško, Savinjsko, Gorenjsko na slovenski strani in v Avstriji Koroško, Štajersko in Gradiščansko. Na dogodku želimo predstaviti izkušnje, ki smo jih pridobili pri izvajanju pilotnih aktivnosti v podjetjih. Predstavili bomo uspešna podjetja, ki se zadeve lotevajo na svoj način… Z dogodkom pa želimo hkrati tudi spodbuditi sinergije med podjetništvom in umetnostjo, spodbuditi dražljaje, da je mogoče, potrebno in zaželeno takšno sodelovanje," je pojasnila Helga Lukač, vodja projekta v RRA Mura.

In kaj bodo na seminarju Aktivacija kreativnosti pridobili podjetja in ljudje v regiji? "Upam, da nove ideje. Predvsem zavedanje o potrebi in pomenu sodelovanja različnih, na videz nepovezljivih oblik sodelovanja različnih akterjev v okolju iz različnih sfer. Upam, da bodo začutili, da umetnost lahko spodbuja kreativnost podjetij in ljudi ter daje misliti čez vsakdanje okvirje. Podjetja in posamezniki bodo lahko na dogodku vzpostavili nova partnerstva in razvijali nove skupne ideje, ki lahko vodijo do novih izdelkov, storitev… Vsekakor je dogodek priložnost, da začnejo misliti in delovati zunaj okvirjev in da si upajo biti kreativni. Bila bi vesela, če bi začeli bolj razmišljati v smeri, da ni nič narobe, če ti ne uspe, ampak da je narobe, če ne poskusiš. Iz 99 spodletelih poskusov se naučiš 99 napak, ki si jih storil, in potem je 100. poskus uspešen. In napake ter spodleteli poskusi so pomembni za uspeh," poudarja Helga Lukač.

Na seminarju, ki je brezplačen, nanj pa se je mogoče prijaviti na elektronskem naslovu: helga@rra-mura.si, bodo sodelovali tudi avstrijski partnerji, udeleženci pa bodo spoznali še, kako uspešna so bila podjetja pri uvajanju orodij kreativnosti v svoje delo, ki jim jih je predstavljala mag. Nastja Mulej. Edina licencirana trenerka de Bonovih metod kreativnega razmišljanja je namreč pri izbranih predstavnikih desetih malih in srednje velikih pomurskih podjetij mesečno vodila celodnevne delavnice, na katerih jim je predstavila posamezna orodja kreativnosti, ki dajejo svoje rezultate v tolerantnem okolju, v letošnjem letu pa je vsak mesec podjetja obiskovala in delala z njihovimi kolektivi pri njihovih resničnih primerih. "Časi so pač takšni, da moramo vsi v sebi aktivirati svoje zaloge kreativnosti in podjetniške žilice. S tem dogodkom bo morda kak korak na poti do poslovnega uspeha in samostojnosti lažji," razmišlja Nastja Mulej.

Udeleženci seminarja bodo lahko prisluhnili tudi, zakaj podjetju ROTO uspe vsak teden izdelati dva nova izdelka, kakšne so izkušnje kreativnega mesta Gradec in kako lahko umetniki s svojimi projekti spodbujajo kreativnost v lokalnem okolju ter razvoj socialnega podjetništva. Posebno dinamiko bodo seminarju dala hitra poslovna srečanja ali "Business speed Dating", ki pomenijo za vse udeležence izjemno priložnost mreženja ter odpiranja novih poslovnih priložnosti, dogodek pa se bo končal z delavnico Uporaba kreativnosti pri razvoju novih čezmejnih projektov. "Delavnice, ki jih bomo skupaj izvedli, so aktivator kreativnosti, saj bomo skupaj ustvarjali nova sodelovanja, nova partnerstva, nove projekte za novo finančno perspektivo čezmejnega sodelovanje 2014-2020," poudarjajo organizatorji.

Med podjetji, ki bodo delila svoje izkušnje iz pilotnega projekta CreaMed, je tudi Proconi. Kot je povedala Snežana Šalovec Slekovec, so se naučili zbirati ideje kot ekipa, kjer ideja nima imena in je samo ideja. Izjemnega pomena pa se ji zdi tudi, da so začeli ideje zbirati brez tega, da bi jih takoj ocenjevali. "Na tak način smo veliko manj omejeni in bolj kreativni," je poudarila Snežana Šalovec Slekovec. Na dogodku pričakujejo več kot sto udeležencev, nekaj tudi iz sosednje Avstrije, zato bo omogočeno simultano prevajanje v nemščino.