Darovec je po zaključku skoraj triurnega sestanka za Dnevnik ocenil, da je uspešno spodbijal ugotovitve revizijskega naročila, ki ga je naročil rektor. "Ni prihajalo do nobenih okoriščanj, še manj do protipravnega prisvajanja, česar je pravzaprav obtožen celoten ZRS," je prepričan Darovec.

Sedaj bo vodstvo primorske univerze skupaj z odvetniško pomočjo Darovčeve argumente preučilo. Rektor primorske univerze Dragan Marušič na zagovoru ni bil prisoten, saj je Darovec zahteval njegovo izločitev, rektor pa bo svoje argumente predstavil v nadaljevanju postopka. Marušič je (kljub odsotnosti z zagovora) povedal, da je Darovec zanikal protipravnost svojih dejanj, da pa je vsa priznal in se pri tem skliceval na svoje razumevanje prava.

"Težko rečem, kakšne so moje možnosti, sem pa prepričan, da nam je uspelo z argumenti zavreči vse očitke. Sem večni optimist in želim, da bi se zadeve rešile na miren način, sploh ker ni bilo ugotovljene nobene škode," je pojasnil Darovec in poudaril, da se je znašel v postopku, ker je opozarjal na nezakonitosti.

Pod drobnogledom protikorupcijske komisije

Iz vabila na zagovor je mogoče razbrati, da Darovca rektor obdolžuje kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja zaradi nenamenskega trošenja sredstev, direktorske pristojnosti pa naj bi kršil tudi s tem, da je (domnevno) brez pravne podlage naročil pravno mnenje glede postopkov razrešitve nekdanje dekanice Fakultete za humanistične študije (FHŠ) Vesne Mikolič, pa še, ker se je Darovec pritožil zoper rektorjev sklep o prijavi raziskovalnih programov na javni poziv Agencije za raziskovalno dejavnost.

Primer domnevne nenamenske porabe javnih sredstev, bilo naj bi jih za 592.000 evrov, bo vzela pod drobnogled tudi protikorupcijska komisija. Sporočili so nam, da so v zvezi s tem prejeli prijavo, ker je obravnava primera še v teku, pa nam več podrobnosti niso razkrili.

Dogajanje na primorski univerzi očitno razburja tudi tamkajšnje študente. Študentska sveta UP in FHŠ sta namreč ta teden Marušiču poslala poziv, naj "brezpogojno spoštuje in nemudoma uresniči pravnomočno odločbo upravnega sodišča". Rektor je te besede za Dnevnik komentiral z besedami, da novi predsednik študentskega sveta UP še ni izrazil želje po sestanku, "četudi ve, da sem take predloge vedno odprt". Na sestanku bi jim, tako pravi Marušič, z veseljem podal odgovore na vsa vprašanja.

Pisali so Virantu

Zagovor je potekal dober teden dni po tem, ko je upravno sodišče z začasno odredbo vodstvu primorske univerze in FHŠ naložilo, naj izpelje prekinjene volitve za dekana te koprske fakultete. Kot smo poročali, je volitve dvakrat ustavil vršilec dolžnosti dekana FHŠ Gorazd Drevenšek.

Dodajmo še, da je znanstveni svet ZRS pisal Gregorju Virantu, predsedniku državnega zbora, ki je ustanovitelj primorske univerze. Viranta so v izčrpnem pismu pozvali, naj glede na zadnja, skrb zbujajoča dogajanja, "ustrezno ukrepa". Odgovore o tem, ali se je predsednik DZ odzval na pismo in kakor koli ukrepal, so nam v državnem zboru obljubili v kratkem.