V podjetju GlaxoSmithKline (GSK), ki proizvaja dvovalentno cepivo, so namreč prepričani, da nakup HPV cepiva v Sloveniji v tem primeru ni izveden na transparenten način, saj ponudniki niso obravnavani na enakovreden način, s tem pa se preprečuje konkurenca med ponudniki.

Postopek po njihovem mnenju ni pripravljen v skladu z nacionalnimi in evropskimi pravili o postopkih javnega naročanja ter se razlikuje od praks javnega naročanja cepiv, ki veljajo v drugih državah EU.

To je sicer tretje javno naročilo letos, s katerim Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) želi kupiti cepiva proti okužbam s HPV. Prva dva postopka nabave cepiva proti HPV je IVZ pripravil na enak način kot pri ostalih cepivih.

A zaradi specifike naročila, kjer cepivi proti HPV, ki imata dovoljenje za promet, nista enakovredni in ne pokrivata enakih terapevtskih indikacij, tovrstnega postopka ni bilo mogoče izvesti. Prva dva razpisa so zato razveljavili.

Zato je IVZ tokrat ponudnikom povpraševanje za dvovalentno in štirivalentno cepivo izdal ločeno. Najugodnejšega ponudnika bo tako izbral ločeno za dvovalentno in za štirivalentno cepivo. IVZ pa bo kupil cepivo na podlagi naročil šolskih zdravnikov, ki izvajajo cepljenje.