Direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS), ki je sicer članica primorske univerze, je za STA poudaril, da je trdno prepričan v to, da mu je danes uspelo dokazati, da so obtožbe zoper njega neutemeljene. Darovec sicer težko ugiba, kakšna bo končna odločitev vodstva univerze, a dodaja, da "glede na dosedanje izkušnje nisem optimist".

Med zagovorom je Darovec sicer dosegel izločitev rektorja Dragana Marušiča iz postopka, saj ga namerava v nadaljnjem postopku povabiti kot pričo.

Marušič pa je napovedal, da bo pred sprejetjem dokončne odločitve "pretehtal obsežen zagovor kakor tudi naše dokazne spise". Kot je še navedel Marušič, je Darovec danes sicer zanikal protipravnost svojih dejanj, je pa vsa dejanja priznal in se pri tem skliceval na svoje razumevanje prava.

Vodstvo Univerze na Primorskem je prejšnji teden proti Darovcu vložilo tudi kazensko ovadbo, saj naj bi podrobnejša revizija poslovanja ZRS razkrila nenamensko porabo javnih sredstev. Darovcu očitajo nenamensko porabo skoraj 592.000 evrov sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost za več projektov. Med nosilci projektov je bil tudi sam Darovec. Vodstvo univerze Darovcu očita še naročilo 5.760 evrov vrednega pravnega mnenja o nekaterih vprašanjih razrešitve nekdanje dekanje Fakultete za humanistične študije Vesne Mikolič ter da se je neskladno s svojimi pristojnostmi pritožil na sklep rektorja o prijavi raziskovalnih programov na javni poziv agencije za raziskovalno dejavnost.

Darovec je vse očitke na svoj račun že zavrnil. Med drugim je branil pravilnost računovodskih izkazov, iz katerih naj bi izhajal sum nenamenske porabe sredstev, oziroma je pojasnil, da je za manjkajoča sodila pri prikazu stroškov projektov odgovoren rektor, saj glede tega ni sprejel splošnega akta, ki bi veljal za celotno univerzo.