Z začetkom avgusta se je namreč začela uporabljati novela zakona o poslancih, ki skrajšuje dolžino prejemanja poslanskega nadomestila, obenem pa tudi znižuje višino nadomestila za 20 odstotkov.

Mandatno-volilna komisija DZ je ob sprejemanju zakona vladi priporočila, naj čim prej pripravi predloge zakonskih sprememb in uskladi zakonodajo, ki ureja pravice do nadomestila plače vsem funkcionarjem.

Vlada se je danes seznanila z informacijo o priporočilu mandatno-volilne komisije DZ, potem pa je omenjenim ministrstvom in vladni službi za zakonodajo naložila, naj do 30. oktobra v sprejem predložijo predloge sprememb zakonov, ki so potrebne zaradi uskladitve zakonodaje, ki ureja pravice do nadomestila plače za vse funkcionarje.

Predpisi, ki urejajo pravice funkcionarjev po prenehanju mandata in jih je treba uskladiti, pa so zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika, zakon o funkcionarjih v državnih organih, zakon o ustavnem sodišču, zakon o računskem sodišču in zakon o varuhu človekovih pravic.