Da bo zagotovljena primerljiva obravnava kandidatov za sofinanciranje na samostojnih visokošolskih zavodih s tistimi, ki študirajo na univerzah, bodo postopki za izbiro sofinanciranih študentov po navedbah urada potekali na enak način. Merila za izbor morajo visokošolski zavodi pred objavo razpisa uskladiti z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo.

Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija je vlada sprejela z namenom urediti sofinanciranje doktorskega študija na slovenskih univerzah. V študijskem letu 2009/10 so doktorske študijske programe 3. stopnje izvajali trije samostojni visokošolski zavodi s 163 vpisanimi študenti.

V študijskem letu 2011/2012 izvaja doktorske študijske programe osem samostojnih visokošolskih zavodov, ki imajo skupaj vpisanih 409 študentov, kar je 10 odstotkov doktorskih študentov v Sloveniji.

Pričakovati je, da bodo doktorski študij v študijskem letu 2012/2013 na novo izvajali še trije samostojni visokošolski zavodi.