Na tvit Žiga Turka se je zelo hitro odzval generalni direktor RTV Slovenije Marko Filli, ki je zapisal: "15 evrov letno za gospodinjstvo, izjemen prihranek! RTV pa bo ukinil veliko programa ..."

Na ministrstvu so razložili, da mora vlada po zakonu do konca avgusta sprejeti sklep, ali se bo prispevek za prihodnje leto spremenil.

"Vlada ocenjuje, da zaradi nezavidljivega ekonomskega oz. gospodarskega položaja v Republiki Sloveniji, ki je znatno vplival na poslabšanje socialnih razmer državljank in državljanov, obstajajo utemeljeni razlogi za zmanjšanje višine RTV prispevka, oziroma, da glede na omenjene razloge, ne bi bilo upravičeno, da višina RTV prispevka tudi za leto 2013 ostane na ravni iz leta 2012," so pojasnili na vladi po končani seji.

Pri svoji odločitvi je vlada sledila tudi nekaterim odločitvam iz negativnega revizijskega poročila Računskega sodišča iz katerega evidentno izhaja, da ima RTV Slovenija na področju finančnih sredstev na voljo še dovolj notranjih rezerv, so navedli. "Glede na to vlada ugotavlja, da znižanje višine RTV prispevka ne bo vplivala na zmanjšan obseg dejavnosti javne službe RTV Slovenija oz. da s tem ne bo ogrožena njena finančna samostojnost," so pojasnili.

Vodstvo RTVS je julija na vlado, pristojno ministrstvo in v državni zbor naslovilo vlogo, kjer jih pozivajo k pravočasni določitvi ter zakonski ureditvi višine rtv-prispevka od 1. januarja 2013 dalje. Po prepričanju vodstva ekonomski razlogi govorijo v prid zvišanju ali vsaj ohranitvi dosedanje višine prispevka. Od 1. januarja letos sicer RTVS obračunava prispevek v višini 12,75 evra.

RTVS se v pretežni meri financira ravno iz rtv-prispevka, ostali prihodki pa so še oglaševanje, sofinanciranje države ter finančni in drugi komercialni prihodki.

RTV Slovenija nad odločitvijo presenečena

RTV Slovenija je presenečena nad odločitvijo vlade, da naj bi se RTV-prispevek s 1. januarjem 2013 zmanjšal za 10 odstotkov. "Če bo ta odločitev obveljala in bila zapisana tudi v zakonu, pomeni, da se bo višina RTV-prispevka s sedanjih 12,75 evra znižala na 11,48 evra, kar bo imelo za posledico izpad prihodka javnega zavoda v višini 9,2 milijona evrov. To bo zadalo izjemen udarec delovanju javnega zavoda, saj bo pomenilo zelo radikalno krčenje celotne programske ponudbe in tudi drugih dejavnosti," so v odzivu na odločitev vlade zapisali na RTV Slovenija.

Kakšno bo to krčenje, je v tem trenutku težko oceniti, so dodali, saj je za to potrebna natančnejša analiza in priprava povsem novih izhodišč za Programsko-poslovni načrt za leto 2013, "ki ne bodo predvidevala le redefinicije, temveč tudi ukinjanje programskih vsebin in dejavnosti". "Dejstvo pa je, da znižanje RTV-prispevka za 10 odstotkov predstavlja finančna sredstva, ki jih le z racionalizacijo RTV Slovenija ne more prihraniti, saj je to proces, ki je na RTV Slovenija v teku že nekaj let," so potrdili.

Zanemarljiv učinek za gospodinjstva, hude finančne posledice za RTV

Vodstvo RTV Slovenija je izrazilo presenečenje tudi nad načinom komunikacije, saj ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ni odgovorilo na dopise, ki so jih posredovali, prav tako se z njimi ni posvetovalo o morebitnih posledicah znižanja RTV-prisepvka. Nižji prispevek bo imel po mnenju RTV za gospodinjstva "zanemarljiv učinek (15,24 evra letnega prihranka), za RTV Slovenija pa zelo hude finančne in posledično programske posledice."

"RTV Slovenija nadaljnjih informacij o posledicah vladne odločitve ne bo dajala, dokler strokovne službe RTV Slovenija ne bodo pripravile analize posledic takšnega znižanja in bodo pripravljena nova izhodišča za Programsko-poslovni načrt za leto 2013," so še dodali.