Minister za delo družino in socialne zadeve Vizjak je danes ob robu sestanka z županom Ivančne Gorice Dušanom Strnadom na temo medgeneracijskih središč govoril tudi o drugih aktualnih temah. Med drugim je komentiral sredino izjavo premiera Janeza Janše o tem, da se je vlada zaradi padca bonitetnih ocen države odločila spremeniti prioritete.

Vizjak je potrdil, so se v vladi zaradi padca bonitetnih ocen odločili, da pohitijo z nujnimi reformami na področju trga dela in na pokojninskem področju. Zakoni so po njegovih besedah že pripravljeni, v teh dneh jih pošiljajo tudi na vlado, ki pa jih danes še ne bo obravnavala. Prihodnji teden se bodo začela koalicijska usklajevanja glede teh vprašanj, prav tako tudi usklajevanja s socialnimi partnerji. Glede na sredin dogovor se bo vlada o teh vprašanjih posvetovala tudi z opozicijo, o tem, kdaj jih bo obravnavala vlada, pa se bodo še odločili.

Minister si želi in upa, da bi vsa navedena vprašanja uskladili v socialnem dialogu. Kot je dejal, verjame, da se socialni partnerji zavedajo nastale situacije, pa tudi dejstva, da ni več časa in da so spremembe nujne. Razume sicer, da imajo o nekaterih rešitvah pomisleke, zato bodo skušali rešitve uskladiti. "Zato že zdaj povem, da izhodiščni predlog ne bo tudi končni predlog, da bomo verjetno v okviru usklajevanj marsikaj nadgradili, popravili," je pojasnil. Kljub vsemu pa mora na koncu rezultat po njegovih besedah biti tak, da bo sledil vsebinskim spremembam, za katere se zavzemajo.

Vizjak je sicer razočaran, ker politika "ni širše prepoznala nujnosti vpisa fiskalnega pravila v ustavo". Kot je dejal, ga čudi, da je "opozicijska politika šla v neko prestižno politično področje" in ne "v čisto pragmatično področje, ki ga vsakdo izmed nas razume". Ker potrebnega soglasja ni, bi bilo vezati zaupnico na sprejem fiskalnega pravila po njegovih besedah ravno tako kot odstopiti, zato se postavlja vprašanje smiselnosti tega.

Zapis fiskalnega pravila v ustavo bi bil po njegovih besedah sicer pomemben signal mednarodnim trgom, vendarle pa je za delovanje in razvoj Slovenijo kratkoročno še bolj bistvena sanacija bank in upravljanje z državnim premoženjem. "Za to pa ne potrebujemo dvotretjinske večine," je pojasnil. Dodal je, da so ti "navadni zakoni" koalicijsko usklajeni, za to pri njihovem sprejemanju ne pričakuje težav.

Če pa bi vsi skupaj v vladi ocenili, da so odgovorni za nastalo situacijo, hkrati pa blokirani pri njenem reševanju, torej pri sprejemanju ukrepov, pa bi se po njegovih besedah resno postavilo vprašanje smiselnosti nadaljnjega delovanja kot vlade.