Najbolj prizadeti so govedorejci, ki živali že krmijo z zimskimi zalogami. Minister za kmetijstvo Franc Bogovič, ki se je včeraj na Goriškem sprehodil med olesenelimi stebli koruze, je obljubil, da bo država najprej prisluhnila njim. Najbolj ogroženim, ki bodo imeli likvidnostne težave zaradi dokupa krme, bodo poskusili pomagati z nekoliko hitrejšim izplačilom letošnjih subvencij. Večjih oprijemljivih obljub, ki bi se kmalu poznale na računih kmetov, pa minister včeraj ni upal dajati.

Popis škode za kmete zgolj pesek v oči

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so že sprožili pobudo o popisu škode, ki bi bil podlaga za kasnejšo pripravo programa sanacije in določitev deleža državnih sredstev za pomoč prizadetim. Če bo proračunska rezerva dopuščala, bi lahko kmetje po zagotovilih ministra del pomoči dobili že letos, sicer pa v naslednjem proračunskem letu. A kmetje in župani opozarjajo, da takšne suše še niso doživeli, so pa doživeli že veliko popisov in komisij, od katerih na koncu ni bilo nič. Novogoriški župan Matej Arčon je tako ministra spomnil, da še vedno čakajo na 700.000 evrov državne pomoči po poplavah leta 2010. A minister vztraja, da je popis osnova za nadaljnje ukrepe, denimo za zmanjšanje davkov iz katastrskega dohodka in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S Skladom kmetijskih zemljišč pa se dogovarjajo tudi za odpis najemnine za zemljišča, ki jih imajo prizadeti kmetje v najemu od države. Zanimivo pa je bilo slišati kmeta iz Prvačine, ki so mu s sklada kmetijskih zemljišč na prošnjo o oprostitvi najemnine za najeta državna zemljišča odgovorili, da tega ne morejo storiti, sicer bo njegov pridelek v Evropski uniji konkurenčnejši.

Za sanacijo Vogrščka denar iz vodnega sklada

Živinorejci ocenjujejo, da jim bo primanjkovalo vsaj za tri mesece krme. Ob tem minister Bogovič razmišlja tudi o možnosti medsolidarne pomoči med kmeti, saj suša ni prizadela celotne Slovenije v enaki meri. Država pa bi lahko kmetom v Vipavski dolini pomagala tudi pri sanaciji nedelujočega namakalnega sistema Vogršček. Minister je za njegovo sanacijo na mizo dobil več idejnih rešitev, najcenejšo za 200.000 evrov in najdražjo za 3,6 milijona evrov. Zaradi tako velike razlike so pregled rešitev zaupali še priznanemu strokovnjaku, ki je izračunal, da bi bilo mogoče namakalni sistem sanirati za 2,7 milijona evrov. Minister obljublja, da se bo denar našel iz vodnega sklada in da je že konec letošnje namakalne sezone predvidena delna sanacija, dokončna pa jeseni 2013.

A kmetje potrebujejo takojšnje in učinkovite ukrepe, opozarja Branimir Radikon, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, sicer bo poleg ostalih kriz v dolini prav ta lahko zadala odločilen udarec. Proti suši nimajo na voljo nobenih tehnoloških ukrepov več, čakajo lahko samo še na dež. In na dan, ko si bodo ob podražitvah hrane zaradi suše roke znova meli trgovci.