Prva rekonstrukcija severne ljubljanske obvoznice se je začela konec maja in je potekala v štirih fazah. V tem času sta izvajalca del - podjetji Strabag in Vianova Slovenija - zaradi dotrajanosti voziščne konstrukcije v celoti zamenjala asfaltne plasti, izvedla reciklažo tampona po posebni recepturi, zamenjala obstoječo betonsko varnostno ograjo, vključno z drogovi javne razsvetljave, dogradila in očistila drenažne cevi in kanalizacijo ter sanirala krake priključkov Celovška, Vodnikova in Podutiška.

Delavci, ki so delali vse dni v tednu in ves svetli del dneva, so po besedah Marjana Kolerja z Darsa vse posege opravili v skladu z načrtom. "Za prihodnje leto na ljubljanski obvoznici ni načrtovanih obnovitvenih del v takem obsegu, potekala bodo le določena manjša investicijska vzdrževalna dela. Naslednja večja obnovitvena dela na ljubljanski obvoznici so predvidena za leto 2014, opredeljena pa bodo v poslovnem načrtu, ki ga bo Dars pripravil prihodnje leto," je povedal Koler. Po vsej verjetnosti se bo rekonstrukcija nadaljevala v smeri proti razcepu Zadobrova.

Letos bo sicer Dars obnovil nekaj več kot 42 kilometrov vozišč avtocest in hitrih cest. Skupna načrtovana vrednost izvedenih obnovitvenih gradbenih del bo 27,5 milijona evrov, pri čemer bo večji del sredstev namenjen obnavljanju vozišč.