Sodišče je poziv za vplačilo novih delnic na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) objavilo v imenu družbe, in sicer potem ko so delničarji družbe na skupščini 14. avgusta sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe s konverzijo navadnih in zavarovanih terjatev. Za uspešno finančno prestrukturiranje družbe je glede na sklep potrebna pretvorba vsaj za skupno 2,5 milijona evrov terjatev.

Pripadajoči znesek osnovnega kapitala na eno kosovno delnico je okoli 41,73 evra. Vsak upnik, ki bo za namen povečanja osnovnega kapitala prenesel svojo navadno ali zavarovano terjatev na družbo, bo za en evro terjatve pridobil 0,005 kosovne delnice oz. za 200 evrov terjatve eno novo delnico.

Družba namerava izdati toliko delnic, kolikor jih bodo upniki vpisali in vplačali s prenosom terjatev. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je mesec dni po objavi poziva upnikom, torej do vključno 21. septembra.

Sodišče je danes na Ajpesu ločeno objavilo tudi poziv upnikom za glasovanje o sprejetju prisilne poravnave na podlagi osnovnega načrta finančnega prestrukturiranja. Tudi rok za glasovanje o prisilni poravnavi - o potrditvi odločajo navadni upniki, medtem ko prisilna poravnava na prednostne in ločitvene terjatve ne vpliva - je mesec dni od objave.

Načrt za finančno sanacijo navadnim upnikom ponuja ali omenjeno konverzijo terjatev v kapital ali 54-odstotno poplačilo navadnih terjatev najkasneje v štirih letih od pravnomočno potrjeno prisilne poravnave. Terjatve lahko v kapital glede na sklep skupščine pretvorijo tudi upniki z zavarovanimi terjatvami.

Prisilni upravitelj Brane Gorše je od 206,4 milijona evrov prijavljenih terjatev priznal za 114,6 milijona evrov terjatev, kaže danes na Ajpesu objavljen dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev.