Lani so občine zabeležile skupaj dobri dve milijardi evrov prihodkov. Med leti 2007 in 2011 so se prihodki povečali za 21 odstotkov.

Iz podatkov je razvidno tudi, da so za občine vse pomembnejša evropska sredstva. Letos naj bi jih pridobile rekordnih 291 milijonov evrov. Leta 2007 so občine pridobile na račun evropskih skladov le za odstotek prihodka, lani za pet odstotkov, letos pa naj bi ta delež znašal kar 11,7 odstotka.

Ob tem se povečuje tudi vrednost sredstev, ki jih občine dobijo iz drugih virov, denimo s prodajo zlasti zemljišč in nepremičnin. Ti prihodki naj bi bili letos kar trikrat višji od lanskih in naj bi dosegli 166 milijonov evrov.

Se pa povečuje tudi proračunski primanjkljaj in zadolženost občin, kaže analiza v okviru projekta Zlati kamen. Lani je primanjkljaj vseh občin skupaj znašal 36 milijonov evrov, letos pa naj bi zrasel na 188 milijonov. Zadolženost občin naj bi se glede na proračune povečala za skupaj 87 milijonov evrov. Skupni občinski dolg bo tako presegel 710 milijonov evrov.

Letošnji odhodki pa naj bi znašali skupaj več kot 2,7 milijarde evrov, medtem ko so lani občine porabile nekaj manj kot 2,1 milijarde evrov. Odhodki se bodo povečali predvsem na račun investicij. Njihova vrednost naj bi bila letos za 70 odstotkov višja od lanske. Pri tem gre vsaj delno za projekte, ki so bili načrtovani že lani, a jih zaradi finančnih omejitev ni bilo možno izvesti, so sporočili iz Planeta GV.