V konkretnem primeru je Inšpektorat RS za delo uvedel inšpekcijski nadzor zaradi domnevnega kršenja določb Zakona o delovnih razmerjih v zvezi z izplačilom odpravnine. Na podlagi ugotovitev je z odločbo o prekršku izrekel globo pravni osebi in odgovorni osebi pravne osebe zaradi neizplačila odpravnine delavcem, ki jim je odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Kršiteljicama pravni in odgovorni osebi pravne osebe je bila v plačilo naložena tudi sodna taksa, je pojasnil Rančigaj.

V zvezi z izdano odločbo o prekršku je zahtevo za sodno varstvo vložila le odgovorna oseba, z navedbami, da ni več odgovorna oseba pravne osebe kršiteljice. Zahtevo za sodno varstvo je sodišče obravnavalo, pri čemer je za ugotavljanje dejstev glede trajanja pooblastilnega razmerja direktorja kršitelja in novega direktorja vpogledalo v poslovni register.

"Navedbe storilca, da ni več odgovorna oseba, se pokažejo za neutemeljene in je sodišče zavrnilo zahtevo za sodno varstvo kot neutemeljeno, odgovorna oseba storilka pa je dolžna plačati izrečeno globo v celoti in sodno takso, ki jo odmeri prekrškovni organ po pravnomočnosti sodbe," je pojasnil glavni inšpektor za delo in dodal, da iz odločitve sodišča izhaja, da se odgovorna oseba ne more izogniti odgovornosti za prekršek, ki je bil storjen v času, ko je bilo pooblastilno razmerje vzpostavljeno, pri tem pa za ugotavljanje odgovornosti ni pomembno, če je bila pooblaščena odgovorna oseba v delovnem razmerju ali je opravljala delo odgovorne osebe na kakšni drugi pravni podlagi.

"Namen in cilj tega prispevka je v osveščanju delavcev, da pred podpisom pogodbe o zaposlitvi pridobijo podatke o resnosti predvsem takšnih delodajalcev, ki podjetje ustanovijo na hitro, sedež imajo v stanovanju, ki ni njihova last, odgovorna oseba je »slamnata oseba« in podobno. Podatki o pravnih osebah oziroma družbah so javno objavljeni na spletnih straneh AJPES-a," poudarja Rančigaj, ki hkrati opozarja tudi ustanovitelje »špekulativnih družb«, da njihova kazenska in tudi materialna odgovornost z izbrisom oziroma prenehanjem takšnih družb ne preneha, kar je sedaj razvidno tudi iz sodne prakse.