Poleg prednostnega poplačila subvencij je še nekaj drugih manjših ukrepov, ki bi lahko pomagali najbolj prizadetim kmetom. Med temi ukrepi je Bogovič omenil predvsem delne odpise najemnin za kmetijska zemljišča, ki so v lasti države, zmanjšanje prispevkov kmetov ter hitro izplačilo odškodnin. Prav zato je prisotne župane pozval, naj občine začnejo čim prej popisovati nastalo škodo, poziv za to je kmetijsko ministrstvo že poslalo.

Pridelovalci v Vipavski dolini, ki so ministru danes predstavili alarmantno stanje zaradi hude suše, nekateri pa so bili tudi hudo prizadeti po zimski orkanski burji, so zaprosili predvsem za hitro ukrepanje.

Po trenutnih ocenah je samo na Primorskem suša povzročila že za 35 milijonov evrov škode. Če ne bo kmalu dežja pa bo suša trajno poškodovala marsikateri kmetijski nasad, je izpostavil direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Nova Gorica Branimir Radikon. Vendar pa bi bilo za kmete lahko letošnje sušno poletje bolj brezskrbno, če bi imeli možnost namakanja.

Bogovič je obljubil, da se bo še letošnjo jesen začel prvi del sanacije zadrževalnika Vogršček, prihodnje leto pa se bo obnova tudi zaključila. Obnova zadrževalnika bo predvidoma stala 2,5 milijona evrov. Pripraviti pa bo potrebno tudi projekte za nadaljevanje gradnje namakalnega sistema v celotni Vipavski dolini, so še opozorili zbrani župani in kmetovalci.

"Gradnja namakalnega sistema bi bila bistveno cenejša kot vsakoletno plačevanje odškodnin po suši kot naravni nesreči. Ni nujno, da bi povsod gradili le velike zadrževalnike, marsikje bi pomagali kmetom že manjši zadrževalniki vode ali dovoljenja za namakanje z uporabo vode iz vodotokov," je prisotne opozoril svetovalec pri KGZ Nova Gorica Ivan Kodrič.

Kmetje so ministra opozorili tudi na druge probleme, s katerimi se srečujejo. V zadnjem letu imajo veliko težav z zaraščanjem površin z ambrozijo, probleme zaradi povečevanje škode zaradi divjadi, vse višje cene pogonskih goriv za kmetijske stroje in na to, da se poljske poti vse bolj uporabljajo kot kolesarske poti.