Novela zakona o poslancih, ki se je začela uporabljati s 1. avgustom, namreč skrajšuje dolžino prejemanja poslanskega nadomestila z enega leta na šest mesecev. Izjema so tisti poslanci, ki so bili v DZ več zaporednih mandatov. Vsem pa se višina nadomestila zniža za 20 odstotkov.

Za tiste poslance, ki nadomestilo po prenehanju funkcije po lanskih predčasnih volitvah še prejemajo, pa ta pravica velja osem mesecev, torej do danes. Tistim z dvema mandatoma se bo čas prejemanja nadomestila podaljšal za tri mesece, torej na enajst mesecev, nekdanji poslanci s tremi ali več mandati pa ga bodo prejemali eno leto. Pravica do prejemanja nadomestila se lahko podaljša tudi do upokojitve, a za največ šest mesecev.

Z današnjim dnem bo tako brez pravice do nadomestila ostalo sedem nekdanjih poslancev: Bogdan Čepič, Gregor Golobič, Miran Györek, Franco Juri, Franci Kek, Gvido Kres in Tadej Slapnik. Tako bodo v naslednjem mesecu prejeli nadomestilo plače do 22. avgusta.

Šest pa jih bo nadomestilo prejemalo še naprej, saj so v DZ sedeli več zaporednih mandatov. Alojz Posedel, Vili Rezman in Milenko Ziherl, ki so bili poslanci dva zaporedna mandata, bodo do nadomestila plače upravičeni še do 22. novembra. Anton Anderlič, Bogdan Barovič in Ljubo Germič, ki so v DZ presedeli tri ali več mandatov, pa do 22. decembra.

Pavel Gantar bo nadomestilo predvidoma prejemal za čas do 25. oktobra, ko naj bi se upokojil, Andrej Magajna pa se bo predvidoma upokojil mesec dni pozneje.

Večini nekdanjih poslancev, dvajsetim, se je sicer pravica do nadomestila iztekla 31. julija, saj po uveljavitvi zakonske novele niso uveljavljali prejemanja nadomestila oziroma niso dopolnili nepopolne vloge. Med njimi se jih je tedaj sedem upokojilo, in sicer Joško Godec, Milan Gumzar, Anton Kampuš, Miroslav Klun, Marijan Križman, Darja Lavtižar Bebler in Vili Trofenik.

Marjan Bezjak in Andreja Rihter nista uveljavljala podaljšanja prejemanja nadomestila, Zmago Jelinčič, Luka Juri in Silva Črnugelj pa niso dopolnili svojih vlog. Kar šest nekdanjih poslancev, ki so prej nepoklicno opravljali župansko funkcijo, se je s 1. avgustom zaposlilo in so postali poklicni župani. To so Alan Bukovnik, Milan Čadež, Miran Jerič, Tomaž Tom Mencinger, Darko Menih in Borut Sajovic.

Poleg vseh omenjenih je po izteku prejšnjega mandata nadomestilo prejemalo še 12 poslancev, ki pa so si že prej našli zaposlitev oziroma so se upokojili.

Do nadomestila po prenehanju funkcije so poleg poslancev upravičeni tudi nekdanji ministri, ki se jim čas prejemanja nadomestila prav tako skrajšuje na osem mesecev. Trenutno ga prejema še osem nekdanjih ministrov. Mitja Gaspari, Franci Križanič, Dorjan Marušič in Aleš Zalar bodo nadomestilo predvidoma prejemali vseh osem mesecev, torej do 11. oktobra.

Nekoliko prej, 30. septembra, pa bodo s prejemanjem nadomestila prenehali Ljubica Jelušič, Igor Lukšič, Ivan Svetlik in Patrick Vlačič, ki naj bi se z oktobrom vrnili na predavateljska mesta na fakultete. Roku Žarniću pa se je pravica iztekla 31. julija, saj ni podal vloge za prejemanje nadomestila po novem zakonu.

Novela zakona o poslancih je sicer zaradi posega v pravice nekdanjih poslancev v presoji na ustavnem sodišču. Sodišče je že zavrglo pobudo nekdanjih poslancev Franca Jurija in Francija Keka. Zahtevo za oceno ustavnosti je vložila tudi Pozitivna Slovenija.