Odprtje mostu, kjer bo slavnostni govornik bo predsednik republike Danilo Türk, bo ob 15. uri. Po mostu bodo predvidoma ob 16. uri začeli voziti tudi avtobusi mestnega potniškega prometa številka 2, 11 in 20, ki bodo imeli od danes naprej delno spremenjene trase.

V smeri proti središču mesta bosta liniji 2 in 20 z Zaloške ceste preusmerjeni na Fabianijev most in Poljansko cesto, v smeri Fužin oziroma Novih Jarš pa ti avtobusi do Zaloške ceste ne bodo vozili več po Rozmanovi in Trubarjevi ulici, temveč bodo pot nadaljevali naravnost po Poljanski cesti in se preko Fabianijevega mostu priključili na Zaloško cesto, od koder bodo pot nadaljevali po stari trasi. Avtobusi obeh linij bodo ustavljali na dodatnem paru postajališč Ambrožev trg.

Trasa linije številka 11 bo v smeri Ježice po novem potekla po Zaloški cesti, Fabianijevem mostu, naravnost po Roški cesti in nato naprej po nespremenjeni trasi. V smeri Zaloga pa bodo avtobusi vozili po Roški cesti in se preko Fabianijevega mostu priključili na Zaloško cesto, od koder bodo naprej obratovali po nespremenjeni trasi.

Most preko Ljubljanice in podaljšanje Njegoševe ceste med Roško in Zaloško cesto bosta MOL stala 16,5 milijona evrov, je zapisano na spletni strani občine. Most, ki v dolžino meri 150 metrov, je dvonivojski, spodnji del bo namenjen pešcem in kolesarjem, zgornji del s štiripasovno cesto pa motornemu prometu.

Pri projektu se je MOL soočala z več težavami. Na gradbeno dovoljenje za povezovalno cesto, ki so ga dobili leta 2010, so bile namreč na upravno enoto vložene štiri pritožbe, med drugim tudi s strani Marinke Kurilić, sicer pobudnice Civilne iniciative Tržnice ne damo, ki ji je pomagal mestni svetnik Miha Jazbinšek.

Ljubljanska občina je takrat klub nedokončnemu in nepravnomočnemu gradbenemu dovoljenju začela z gradnjo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje so imeli za rušitev nekaterih stavb, brez dovoljenja pa so izvajali pilotiranje na obeh bregovih Ljubljanice, kar je potrebno za gradnjo mostu, je maja leta 2010 pojasnil ljubljanski župan Zoran Janković. Ministrstvo za okolje in prostor je leta 2010 nato z odločbo kot neutemeljene zavrnilo vse pritožbe na gradbeno dovoljenje.

Rok za dokončanje del se je večkrat premaknil, most naj bi bil tako odprt že maja letos, a so odprtje nato prestavili na poletje. Za zamik pri dokončanju projekta je med drugim poskrbel tudi stečaj gradbinca SCT, ki je bil za izvajalca del izbran na javnem razpisu leta 2009. Kot je zapisano na spletni strani MOL, so nato izvedli pogajanja z drugimi partnerji izvajalca, in sicer z Gradis skupino G kot vodilnim partnerjem in s CPL, ki sta skupaj v celoti prevzela obveznosti skladno z osnovno pogodbo.