Franci Stroj nam je posredoval tudi uradno obrazložitev agencije, zakaj tega dogodka sploh niso obravnavali in zakaj niso izdali nobene odločbe, ampak zgolj obvestilo, ki se glasi: "Obveščamo vas, da je prekrškovni organ Agencije za civilno letalstvo odločil, da v zvezi s pristankom helikopterja Enstrom 480B na vrhu Triglava ne bo izdal odločbe o prekršku, ker je iz zbranih dokazov ugotovil, da gre za prekršek neznatnega pomena, saj so bili izpolnjeni vsi pogoji na podlagi dovoljenja za opravljanje izvenletaliških pristankov in vzletov, ki ga je izdala Agencija za civilno letalstvo, razen pogoja v povezavi z JZ Triglavski narodni park glede mesta pristanka."

Agencija za letalstvo je torej ugotovila, da je bilo s Strojevim pristankom na Triglavu formalno vse v redu, hkrati pa so ugotovili, da le ni bilo vse v redu z mestom pristanka, ki je navsezadnje v Triglavskem narodnem parku. A ta "kršitev" je za agencijo zgolj prekršek neznatnega pomena, zaradi česar ni bilo vredno izdati odločbe o prekršku.

Pristaja se lahko povsod, kjer ni prepovedano - v Triglavskem narodnem parku je!

Pristanke zunaj letališč ureja slovenska letalska zakonodaja. V grobem gre za to, da lahko vsak lastnik helikopterja, ki od agencije pridobi letno dovoljenje za take pristanke in zanj izpolnjuje pogoje o lastništvu zrakoplova in pilotskih izkušnjah, pristane povsod, kjer to ni prepovedano, če le ima soglasje lastnika zemljišča, kjer bo pristal. Omejitvi sta dve. Prva je mednarodna cona v bližini treh slovenskih mednarodnih letališč, druga pa Triglavski narodni park. Zakon o Triglavskem narodnem parku je zelo jasen in v 13. členu prepoveduje leteti z zrakoplovi pod tisoč čevlji (dobrih 300 metrov) nad tlemi, razen ko gre za izjemne primere, kot na primer vzdrževanje objektov, zaradi obrambe države, reševanja in podobno. Seveda ob soglasju Javnega zavoda TNP. Prav tako je prepovedano vzletati in pristajati z jadralnimi padali, zmaji ali z baloni, razen na za to določenih mestih, kjer ta dejavnost ne ogroža ciljev narodnega parka, in prav tako s soglasjem upravljalca narodnega parka. Naj samo dodamo, da se je Franci Stroj v konkretnem primeru pristanka na Triglavu skliceval tudi na to, da je pomagal oboleli osebi (šlo je za znanega dovškega župnika Franca Urbanijo) in jo prepeljal v bolnišnico.

Nadzora in kaznovanja očitno ni

Tudi po mnenju direktorja Triglavskega narodnega parka Martina Šolarja je pri omenjenem pristanku Francija Stroja šlo za kršitev zakona. "Za nadzor nad izvajanjem navedene kršitve je pristojen inšpektorat za ohranjanje narave, Javni zavod Triglavski narodni park pa kot prekrškovni organ lahko zadevo preda tudi drugemu pristojnemu inšpektoratu, kar smo v tem primeru, ko smo obvestili Agencijo za civilno letalstvo, tudi naredili," je pojasnil Šolar, ki se, razumljivo, ne more strinjati z mnenjem agencije, da gre za prekršek neznatnega pomena. "Ni problem to, da je bila škoda majhna ali da je bil prekršek neznatnega pomena. Gre za to, da je za prekršek več kot evidentno šlo in da bi to morali ustrezno sankcionirati. Zdaj pa se zdi, kot da sredi Julijcev lahko vsak pristaja kjer koli in kadar koli se mu zljubi. Tako seveda ne gre!" je prepričan Martin Šolar.

V zakonu o Triglavskem narodnem parku tudi piše, da je zagrožena kazen za tak prekršek od 15.000 do 150.000 evrov. V zakonu so naštete tudi vse mogoče inšpekcije, ki nadzirajo in kaznujejo posamezne kršitve. Le letalskega inšpektorata ni. Piše pa, da lahko inšpekcijske naloge opravljajo tudi drugi inšpekcijski organi, zadolženi za posamezna področja. Sektor za letalsko inšpekcijo na ministrstvu za promet so aprila lani ukinili, pristojnosti pa prenesli na Agencijo za civilno letalstvo, kjer 34 letalskih nadzornikov pokriva področje letalstva.