"Tega si, kljub nerazumevanju države za kraje, kot so naši, nismo mogli privoščiti. Zato bomo vskočili z občinskimi sredstvi in pouk financirali do te mere, da bo v šoli še vnaprej dvojna kombinacija," pravi kostelski župan Valentin Južnič. Vse skupaj bo po njegovih besedah stalo manj kot 10.000 evrov, država pa k znesku ne bo prispevala niti centa.

V šoli, ki jo obiskuje 48 učencev, je takih, ki so v zadnjih treh razredih, le 12, da bi izpolnili normative, ki bi omogočali znosno dvojo kombinacijo, pa bi potrebovali najmanj 15 osnovnošolcev. Res je, da so zaradi majhnega števila otrok takšnih združevanj v zadnjih nekaj letih v Fari vajeni, saj imajo otroci kombiniran pouk že ob vstopu v prvi razred. A da bi v istem prostoru sedeli učenci treh razredov, med katerimi je tudi zaključni, hkrati, je le preveč. "Naši osnovnošolci so znani po tem, da so v preteklosti dosegali dobre rezultate, zaradi zmanjšanja kakovosti pouka v trojni kombinaciji, pa bi bilo to skoraj nemogoče," je prepričan ravnatelj Martin Marinč, ki še pravi, da bo kombiniranje ur določeno z urnikom in bo porazdeljeno med vse tri razrede.

Marinč, ki je ravnateljsko funkcijo prevzel julija letos, upa, da tovrstnih trojnih združitev ne bo niti v prihodnje. "Problem bo še vedno odprt, saj kljub povečanemu številu otrok v zadnjih letih, v Kostelu ne gre pričakovati novih generacij, ki bi štele 20 ali 30 otrok. A mislim, da smo se trojne kombinacije le znebili," pravi Marinč.

A novi ravnatelji ima poleg matične šole v Fari podobne težave tudi na podružnični šoli v Osilnici, kjer osnovnošolske klopi v prvem, drugem in tretjem razredu gulijo le še trije otroci.