Vozovnice so namenjene tistim, ki se občasno vozijo domov, saj so omejene na 10 medkrajevnih voženj, sicer pa začasno bivajo v kraju, kjer se šolajo. Po spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu bo država od začetka novega šolskega leta naprej subvencionirala prevoz vsem študentom in dijakom, ki se ne šolajo v kraju, kjer živijo. Po drugi strani pa bodo dijaki in študenti, ki živijo in se šolajo v Mestni občini Ljubljana, po novem za svojo mesečno vozovnico odšteli 20 evrov.

Ljubljanske mesečne vozovnice bodo tako po novem za 5 evrov dražje kot mesečne vozovnice z 10 vožnjami od kraja bivanja do Ljubljane z vključeno mesečno vozovnico za mestni promet. Ali drugače: študent, ki se iz Bežigrada vsak dan vozi denimo na biotehniško fakulteto, bo za mesečno vozovnico odštel 20 evrov. Njegov sošolec, ki se v nedeljo pripelje iz Celja, cel teden z LPP vozi po Ljubljani in nato v petek nazaj v Celje, pa bo za vozovnico plačal 15 evrov - v ceno je že vključena tudi mesečna vozovnica za LPP. Resda je njegova medkrajevna vozovnica omejena na 10 voženj mesečno, toda mestna vozovnica LPP je neomejena.

Direktor Ljubljanskega potniškega prometa Peter Horvat je sicer še pred časom povedal, da se bodo poskušali s pristojnimi na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dogovoriti, da bi Ljubljana dobila pavšalni znesek subvencije, ki jo bodo enakomerno razdelili med vse dijake in študente, ki se mesečno vozijo z ljubljanskimi avtobusi. "Ne želimo delati razlik med dijaki in študenti, ki so od kraja izobraževanja oddaljeni več oziroma manj kot pet kilometrov, saj želimo imeti enotno ceno za vse šolajoče," je v začetku julija rekel Horvat. A prav to se je zdaj uresničilo. Včeraj je tako Horvat presenetil s podatkom, da s takšno ureditvijo ne bo nič.

V Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani so nad tem zgroženi. Sicer podpirajo enoten sistem subvencioniranja šolskih vozovnic na ravni države, vendar so hkrati ogorčeni nad diskriminacijo študentov s stalnim prebivališčem v Ljubljani, ki bodo vozovnice plačevali dražje. Še toliko bolj jih jezi, ker so na to problematiko opozarjali že v času nastajanja zakona, trdi Ana Pleško, predsednica Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

"Mislim, da pet evrov razlike v ceni ni huda razlika. Poleg tega tudi ne smemo med seboj mešati različnih tipov vozovnic. Tisti, ki bo plačal 15 evrov, ima na svoji vozovnici omejeno število voženj," je Horvat še povedal včeraj. "In tako tisti, ki se pelje pet kilometrov, kot tisti, ki se pelje 50 kilometrov, bosta plačala 20 evrov," je še dodal.

Zakon namreč poleg že omenjene vozovnice za 10 medkrajevnih voženj, ki stane 15 evrov, uvaja še tako imenovane splošne subvencionirane mesečne vozovnice. Enotna cena mesečne vozovnice za dijake in študente na nivoju države za vse, ki se prevažajo do 60 kilometrov, je tako 20 evrov, za tiste, ki se vozijo od 60 do 90 kilometrov, je 30 evrov, nad 90 kilometrov pa stane 50 evrov. Do zdaj so za cene mesečnih vozovnic za na primer 75 kilometrov vožnje dijaki odšteli med 19 in 155 evri. Denar za subvencionirani prevoz dijakov in študentov bo državo stal dodatnih 39,8 milijona evrov, ki jih bodo zagotovili v rebalansu proračuna.

Naj ob tem še omenimo, da so ljubljanske šolske mesečne vozovnice do konca minulega šolskega leta stale 17 evrov, podražitev za tri evre so ljubljanski mestni svetniki sprejeli na svoji zadnji predpočitniški seji. Ekonomska cena vozovnice je sicer 56 evrov, ljubljanska občina pa pokriva razliko med 56 in 20 evri za šolske mesečne vozovnice.