Na ministrstvu v pisnem odzivu na navedbe Študentske organizacije v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) ugotavljajo, da so bili doslej dijaki in študenti, ki so dnevno ali tedensko prihajali na šolanje ali študij v univerzitetna središča, v bistveno slabšem položaju od tistih, ki stalno bivajo v kraju izobraževanja.

Prepričani so tudi, da je treba pri presojanju omenjene diskriminacije "primerjati celoten strošek, ki ga imajo dijaki in študentje pri prevozu iz mesta bivanja do kraja izobraževanja". Tudi sicer gre pri omenjeni pravici za univerzalno pravico, ki ni vezana na socialni status, dodajajo.

Nov sistem subvencioniranja prevoza dijakov in študentov namreč uvaja splošno subvencionirano mesečno vozovnico, katere cena je odvisna od razdalje prevoza, hkrati pa tudi mesečno vozovnico za deset voženj, za katero bo treba odšteti 15 evrov.

Pri tem bodo dijaki in študenti, ki bodo upravičeni do subvencije (gre za tiste, ki živijo dlje kot pet kilometrov od ustanove, v kateri se šolajo), upravičeni tudi do brezplačne mesečne vozovnice za mestni potniški promet v Ljubljani in v Mariboru.

Ker pa bodo morali istočasno dijaki in študenti, ki niso upravičeni do subvencije (torej tisti, ki imajo stalno prebivališče v Ljubljani in živijo manj kot pet kilometrov od ustanove šolanja), za mesečno vozovnico za mestni promet v Ljubljani plačati 20 evrov, upravičenci do subvencionirane mesečne obvoznice za deset voženj pa jo bodo, kot že rečeno, dobili že za 15 evrov, so v ŠOU v Ljubljani prepričani, da gre za diskriminacijo prvih.