DVK je namreč danes sprejela navodila okrajnim volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev predsednika republike. Naložila jim je, naj čim prej določijo volišča in njihova območja, pri čemer mora biti četrtina volišč dostopnih invalidom. Politične stranke pa morajo do 30. avgusta okrajnim volilnim komisijam podati predloge za člane volilnih odborov, pri čemer morajo tokrat priložiti tudi njihovo soglasje.

Tudi na tokratnih volitvah bo mogočih več oblik glasovanja, eno izmed njih je tudi glasovanje po pošti iz tujine. Na ta način lahko glasujejo volivci, ki imajo v tujini stalno prebivališče, ter tisti, ki bodo na dan volitev v tujini začasno. Ker je bilo v preteklosti pri takšnem načinu glasovanja več zapletov, saj nekateri volivci niso pravočasno prejeli volilnega gradiva, so se člani DVK odločili za rešitev, s katero bi volilno pravico omogočili čim širšemu krogu volivcev.

Tako bodo vsem volivcem, ki bodo na dan volitev v državah zunaj Evrope, poslali uradne prazne glasovnice. To pomeni, da na glasovnicah ne bo seznama kandidatov, pač pa bodo morali volivci na glasovnice sami vpisati ime kandidata, za katerega se bodo odločili. Enako bo veljalo tudi za volivce v Azerbajdžanu, Belorusiji, Gruziji, Moldaviji, Rusiji, Ukrajini in Turčiji, medtem ko bodo volivci v ostalih evropskih državah po pošti prejeli običajne glasovnice z imeni kandidatov. Tiskanje glasovnic bo namreč zaradi rokov, določenih za izvedbo volitev, mogoče šele po 23. oktobru.

Pozorno pri vračanju glasovnic za prvi ali drugi krog

Hkrati z glasovnico za prvi krog predsedniških volitev bodo volivci v tujini prejeli tudi glasovnico za morebitni drugi krog, ki bo predvidoma 2. decembra. Glasovnice za drugi krog volitev pa bodo prazne za vse volivce v tujini, tako v evropskih kot neevropskih državah. Volivci v tujini bodo morali biti pri tem pozorni, da po pošti ne bodo vrnili napačne glasovnice - denimo v prvem krogu glasovnice za drugi krog -, saj v tem primeru njihov glas ne bo veljaven.

Poleg glasovanja po pošti iz tujine bo sicer tudi na tokratnih volitvah mogoče glasovati na rednih voliščih, na voliščih, dostopnih za invalide, na voliščih za predčasno glasovanje ter za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča, na domu ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Člani DVK so danes tudi določili višino nadomestil oziroma povračil stroškov za člane volilnih organov. Članom volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij se bodo v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ nagrade znižale ta osem odstotkov, medtem ko višina nadomestil za člane volilnih odborov ostaja nespremenjena.