Rok Terkaj poudarja, da se glede na njegove izkušnje, starejši pogosto počutijo odrinjene in nezaželene. Na drugi strani pa mladi, z izjemo svojih babic in dedkov, niso povsem vešči v odnosih s starostniki. Cilj medgeneracijske solidarnosti pa je prav spodbujanje posameznikov različnih starosti, da se začnejo pogovarjati in sodelovati.

Po Terkajevem mnenju je pri tem nujno premagovanje stereotipov. Eden takih je, da so starejši odveč in da so nepomembni. "To pa ni res. Resnica je ta, da imajo zelo veliko izkušenj in znanja, ki so si ga pridobili skozi leta in še od prejšnjih generacij. Poznajo številne veščine, ki jih lahko prenesejo na mlajše. Ko je človek enkrat starejši in se zazre v preteklost, vidi stvari drugače. Prav ta pogled pa lahko mladim pomaga, da sami ugotovijo kaj je pomembno in si tako ustvarijo svojo srečo.“

Na vprašanje, kdo so mladi, kdo so stari, Terkaj odgovarja, da je vse odvisno od samega počutja in dojemanja sebe. "Kdor ima stik z 'otrokom v sebi', kdor zna najti lepote v življenju, tisti človek je vedno mlad. Obstajajo pa tudi mladostniki, ki so pri dvajsetih vsega naveličani. Ti se mi tako zdijo veliko bolj stari kot pa nekdo, ki šteje 60 let.“

Med mladimi po njegovem mnenju pogosto velja prepričanje, da starejši mladim onemogočajo pridobitev zaposlitve. "Mladi pogosto mislijo, 'tukaj so ti starejši... če ne bi bilo njih, bi mi lahko dobili službe'. Vendar cilj medgeneracijskega sodelovanja je, da se ravno ta mladostna zagnanost in izkušnje starejših združijo in ustvarijo boljši jutri."

To se po njegovem mnenju v prvi vrsti lahko doseže skozi pogovor. "Sam obiskujem domove, kjer imamo različne okrogle mize. Tu se mladi s starejšimi pogovarjamo o tej problematiki. Drug tovrsten projekt je Projekt Simbioza, ki skuša računalniško opismeniti starejše. To pomeni, da bo se bo mladina lahko s svojimi babicami, dedki ali drugimi starejšimi lahko pogovarjala preko spleta. Na ta način se starejši ne počutijo same, mlajši pa spoznavajo starejše v novi luči.“

Spomnili smo ga tudi na dijaške in študentske demonstracije izpred dveh let, ko so v parlament letele granitne kocke. To bi namreč lahko tudi razumeli kot nekakšen razkol v razumevanju med generacijami. V primeru, da se v prihodnosti, še posebej v času zategovanja državnega pasu, ponovno pripetijo demonstracije mladih, smo Terkaja vprašali, kakšne demonstracije bi si sam želel?

Pogovor z Matejo Kožuh Novak na to temo si lahko ogledate TUKAJ.