Pri reviziji je računsko sodišče ugotovilo, da je javni zavod RTV Slovenija sklepal delovna razmerja in imenoval, premeščal in razporejal javne uslužbence v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih in zakonom o javnih uslužbencih. Na računskem sodišču so ugotovili tudi delovanje v nasprotju z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskimi predpisi. RTV Slovenija je namreč javnim uslužbencem izplačala najmanj za 1.741.509 evrov previsoke plače.

Honorarji kljub elementom za sklenitev delovnega razmerja

RTV Slovenija je poleg tega na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb izvajalcem v nasprotju z delovno zakonodajo izplačala honorarje v znesku 11.781.010 evrov, v posameznih primerih pa so v pogodbah o novinarskem delu določili previsok mesečni honorar.

Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes je ob tem pojasnil, da je RTV Slovenija v letu 2009 vsaj 230, v letu 2010 pa vsaj 242 izvajalcem oziroma pogodbenim partnerjem izplačala honorarje, kljub temu, da so obstajali vsi elementi za sklenitev delovnega razmerja.

V nasprotju s statutom javnega zavoda je RTV Slovenija sklenila licenčno in koprodukcijsko pogodbo brez soglasja programskega sveta zavoda. Na podlagi teh pogodb je zavod leta 2010 plačal 77.000 evrov licenčnine in 52.124 evrov že nastalih stroškov za produkcijo oddaje, ki ni bila vključena v programsko-produkcijski načrt za leto 2010 in ni bila nikoli predvajana, je pojasnjeno v povzetku poročila. Nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo tudi pri nabavi materiala, storitev in osnovnih sredstev.

RTVS ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju

Po Šoltesovih besedah so pri tem odkrili kršitve v skupnem znesku 12.732.206 evrov, saj je RTV Slovenija ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju in je oddajala ter naročala brez izvedenih ustreznih postopkov. Šoltes je dodal, da je javni zavod kljub temu, da je imel z izvajalci sklenjene pogodbe, storitve naročal tudi pri drugih izvajalcih.

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu opozorilo tudi na nepravilnosti na področju oglaševanja. Ugotovilo je, da je RTV Slovenija pri določanju cen storitev oglaševanja ravnala v nasprotju z zakonom o RTV Slovenija in določila različne popuste v višini 8.736.424 evrov. Kot piše v povzetku poročila, so sklepali dogovore oziroma pogodbe za oglaševanje na osnovi gledanosti.

V teh pogodbah so določili cene na osnovi gledanosti v nasprotju z zakonom in prodajnimi pogoji, saj so popusti presegli dovoljeno maksimalno višino. Kot je pojasnjeno v povzetku poročila, je RTV Slovenija s tem oglaševalcem omogočila bistveno večji obseg objavljenih oglasov, najmanj v bruto vrednosti 16.970.626 evrov po ceniku.

Medijskim oglaševalcem omogočilabrezplačno oglaševanje

Na računskem sodišči so ugotovili še, da je RTV Slovenija v nasprotju z zakonom o medijih oglaševalcem omogočila brezplačno oglaševanje v programih Televizije Slovenija in na teletekstu RTV Slovenija v znesku 636.802 evrov.

Ker RTV Slovenija med izvajanjem revizije ni odpravila vseh ugotovljenih nepravilnosti, računsko sodišče zahteva predložitev odzivnega poročila. V njem mora RTV Slovenija izkazati odpravo nepravilnosti, izdelati pa mora tudi pisno analizo obstoječega stanja in dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev ter sprejeti konkretne ukrepe za vzpostavitev zakonitega stanja.

RTV Slovenija ima za pripravo odzivnega poročila 90 dni od prejema revizijskega poročila. Če nepravilnosti ne bi odpravili, bi po Šoltesovih besedah ukrepali po dosedanji praksi. "Če v pretežnem delu ugotovimo, da je zaradi neodzivnosti in neizvršitve zahtevanih ukrepov prišlo do hujše kršitve obveznosti dobrega poslovanja, vložimo poziv za razrešitev odgovorne osebe," je še dejal.