Tržnica je zdaj zgrajena in opremljena, a še nekaj časa ne bo odprta. Občina je namreč za koncesionarja že izbrala podjetje Robisec Roberta Babiča, ki pa je spomladi odstopil od podpisa koncesijske pogodbe.

Na nov razpis, ki se je končal pred kratkim, se je prijavilo zgolj eno samo podjetje in bilo tudi izbrano. Občina je za upravljalca tržnice tako izbrala podjetje A-kont knjigovodski servis Jesenice samostojne podjetnice Milene Ivankovič Krupenko. Pogodbe z morebitnim koncesionarjem pa še niso podpisali.

"Pogodba je pripravljena. V njej so določene klavzule za zaščito naših interesov. Koncesionar bo moral na leto plačevati 18.000 evrov koncesnine v več obrokih, redno bo moral poravnavati obveznosti in skrbeti za prostore. Prav tako bo moral skrbeti za plezalno steno, tržiti prireditveni prostor ter upravljati gostinski lokal. V pogodbi bomo določili tudi vsebino tržnice oziroma za kakšne namene in za kakšno ceno lahko oddaja stojnice," je pojasnil direktor občinske uprave Jesenice Vitomir Pretnar. Pogodbo naj bi podpisali za pet let, a bodo zdaj očitno sledila še usklajevanja in pogajanja, tako da bo tržnica, tudi če bo vse teklo gladko, prav kmalu težko odprta. Občina Jesenice mora razrešiti tudi spor z Robertom Babičem (že enkrat izbran za koncesionarja), ki ima v lasti del zemljišča sredi tržnice. "Postopek razlastitve teče, tržnica lahko normalno obratuje tudi brez tega zemljišča," je pojasnil Vitomir Pretnar.

Mario Ivankovič iz podjetja A-kont knjigovodski servis Jesenice pa je dejal, da so njihovi nameni z upravljanjem tržnice povsem resni, o samih načrtih pa bo več lahko povedal šele po podpisu pogodbe, kar naj bi se po njegovem lahko zgodilo že v dveh tednih.