Objekt, ki stoji na območju občine Ankaran v konstituiranju, zdaj prodaja po izhodiščni ceni 1,5 milijona evrov. Svetniki krajevne skupnosti so besni. Na okrožno tožilstvo in na policijsko upravo so včeraj podali kazensko ovadbo in predlog za pregon koprskega župana Borisa Popoviča, ki mu očitajo zlorabo uradnega položaja, nevestno delo v službi ter oškodovanje javnih sredstev, predlagajo pa tudi začasno zavarovanje premoženja, da bi preprečili oškodovanje javnih sredstev. Vse morebitne vlagatelje medtem pozivajo k bojkotu četrtkove dražbe, saj kot poudarjajo, koprska občina za takšno odprodajo ni pridobila njihovega pisnega soglasja. Tako dražbo kot tudi veljavnost morebitnih kupoprodaj bodo zato preprečevali in izpodbijali z vsemi pravnimi sredstvi, so odločni v svetu.

Gre sicer za gostinsko-turistična objekta Kompas Lazaret, ki ju je Kompas MTS septembra 2008 hotel prodati, pri čemer se je Mestna občina Koper odločila, da uveljavi svojo predkupno pravico. Ker občina ni pravočasno vplačala desetodstotne kupnine za objekta v vrednosti 2,09 milijona evrov in 489.000 evrov, je Kompas MTS oktobra tega leta spremenil pogodbo in zvišal ceno za odkup prve nepremičnine z 2,09 na 2,95 milijona evrov, a si je občina v pravnem sporu zagotovila prvotno ponujeno ceno. Zaradi slabšanja gospodarske situacije je kljub temu oklevala z nakupom, dokler ni višje sodišče decembra 2011 izdalo pravnomočne sodbe, nato pa še izvršbe, da mora koprska občina za objekta plačati 2,58 milijona evrov z obrestmi. Občina je morala zato sprejeti rebalans proračuna v višini 3,38 milijona evrov.

Odziva koprskega župana Borisa Popoviča včeraj do zaključka redakcije nismo dobili.