Ustanova se sicer še vedno ni izkopala iz dolgov, ki so nastali prejšnja leta, zato je na seji prevladalo mnenje, da ravnatelj ustanove predlaga vladi, da primanjkljaj pokrije ustanovitelj. Razmišljajo tudi o ukrepih za izboljšanje finančnega stanja, po katerih naj bi izgubo pokrili do leta 2017. O tem so seznanili svet ustanove ter "že pristopili h konkretizaciji parcialnih sanacijskih ukrepov, ki nas bodo privedli do zastavljenega cilja pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki brez dodatne bremenitve javnih financ", so sporočili. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so naleteli na razumevanje in se uskladili glede finančnih sredstev v višini 334.815 evrov za nujne popravke in dela, ki so ostala nedokončana ob odprtju hiše.

Kot vemo, so bile v letu 2011 v ustanovi tri revizije na temo poslovanja v ustanovi v letu 2010. Predsednik sveta Janez Lotrič je takrat zaradi nejasnosti pri poslovanju predlagal nezaupnico ravnatelju ustanove Mitji Bervarju, podlaga pa je bilo odklonilno mnenje neodvisne revizijske hiše KPMG ter mnenje z zadržkom, ki sta ga pred tem podali takratno ministrstvo in interna revizija. V operno-baletni hiši so v zvezi s tem vztrajali, da niso kršili zakona o računovodstvu in drugih podzakonskih aktov, takratni minister za kulturo Boštjan Žekš je ravnatelja Bervarja podprl, medtem ko dolg ustanove še vedno znaša približno milijon evrov.