Prvi del kolesarske povezave, ki so jo gradili vzporedno z vodovodom za Goriška brda na odseku Mrzlek-Prelesje, je dokončan. Gre za del kolesarske povezave dolge 34 kilometrov med Mirnom v spodnji Vipavski dolini, Vrtojbo, Šempetrom, Novo Gorico, Solkanom, Plavami in Kanalom v srednji Soški dolini.

Gradnja celotnega odseka je bila razdeljena na dva dela. Prvi je potekal od Solkana pod obema solkanskima mostovoma do jezu pri solkanski hidroelektrarni. Nekaj težav je bilo tudi zaradi tehničnih preprek. Največja je bila, kako speljati stezo z ene strani železniške proge na drugo in kako pod galerijami, skozi katere poteka železniška proga Nova Gorica-Most na Soči. Tu je namreč zelo malo prostora, pod galerijami pa je reka Soča. "Rešitev smo našli tako, da smo pot speljali skozi odvodnik za meteorne vode. Sprva smo načrtovali tudi pontonski most, vendar bi bila gradnja prezahtevna in predraga," je o projektu povedal nekdanji svetovalec za naložbe na novogoriški občini Oton Mozetič.

Po besedah direktorja regijske razvojne agencije Črtomirja Špacapana bodo na osnovno kolesarsko povezavo med Krasom in Trento navezali še vsaj 10 lokalnih, ki jih že pripravljajo. "Sicer pa bo celotna trasa potekala od hrvaške meje do Kranjske Gore, kjer že imajo dobro urejene kolesarske povezave. Iz Loga pod Mangrtom smo načrtovali povezavo s Trbižem tudi pod predorom, skozi katerega so se vozili na delo v rajbeljski rudnik prebivalci Loga pod Mangrtom in okoliških krajev," pojasnjuje Špacapan.

Z uresničitvijo projekta bodo omogočili varnejše kolesarjenje, sam projekt bo prispeval tudi k zagotavljanju pogojev za nadaljnji razvoj turizma v regiji. Z navezavo na kolesarske povezave v Avstriji in Italiji pa bo severnoprimorsko območje postalo turistično še bolj privlačno.

Kot je sporočila Nina Omerza, podsekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, so sredstva evropske kohezijske politike zagotovljena še za pet kolesarskih projektov po Sloveniji, in sicer za kolesarske povezave Kranjska Gora-Gozd Martuljek-Jesenice, Jesenice-Lesce-Bled, Brezovica-Vrhnika-Logatec, Podčetrtek-Imeno, Škofije-Koper-Piran-meja s Hrvaško.