Da so delavci v veliki socialni stiski, saj vse od februarja niso prejemali polnih plač, se zavedajo tudi na zavodu za zaposlovanje. Njihove prijave bodo zato obravnavali prednostno, prvo nadomestilo pa lahko odpuščeni delavci na svojih računih pričakujejo 9. oktobra. Denar iz državnega jamstvenega sklada za odpravnine in ostale stroške ter dele plač, ki jih Kraški zidar delavcem ni izplačal, pa lahko delavci pričakujejo šele po prijavi terjatev do podjetja. Stečajna upraviteljica Simona Goriup, ki je včeraj prišla v Sežano, ocenjuje, da gre po Primorju za še en velik stečaj.

"Naš cilj je zagotoviti čimprejšnjo prijavo delavcev na zavod ter na ta način omogočiti čimprejšnje uveljavljanje njihovih pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. V času odpovednega roka bomo za delavce organizirali informativne seminarje, na katerih jih bomo še podrobneje seznanili s pravicami in z obveznostmi na zavodu. Prav tako jim bomo razdelili termine za prijavo," je pojasnila pomočnica direktorice območnega zavoda Daria Balta. Na zavodu bodo delavce poskušali čim prej povezati tudi z delodajalci s področja gradbeništva.

Povprečna starost delavca v Kraškem zidarju je bila 44 let. Kar nekaj jih sodi v skupino nad 55 let, ki veljajo za težko zaposljive, med zaposlenimi pa je bilo tudi 17 invalidov. Največ jih ima dokončano srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo. Prostih mest v gradbeništvu pa na njihovem koncu ni veliko. Trenutno so v Sloveniji aktualna 1004 prosta delovna mesta s področja gradbeništva, od tega na območju koprske enote zavoda 17, na območju ljubljanske 429 in novogoriške 15. Največ povpraševanja na koprskem območju je bilo letos po delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah: po zidarjih, betonerjih, izvajalcih suhomontažne gradnje, tesarjih, varilcih ter delavcih za preprosta dela pri nizkih gradnjah. Trenutno iščejo tudi železokrivce. Prostih delovnih mest za poklice, ki zahtevajo višje ravni izobrazbe, je bilo bistveno manj, priznava Balta. Med njimi so delodajalci najpogosteje iskali gradbene nadzornike in inženirje gradbeništva. Na koprski območni službi zavoda za zaposlovanje so maja zabeležili 10,1-odstotno stopnjo brezposelnosti, kar je sicer nekoliko pod slovenskim povprečjem, nov naval brezposelnih pa bo statistiko zagotovo poslabšal.