Za dan razpisa splošnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 10. september, so še zapisali v sporočilu za javnost.

DS sicer šteje 40 članov, predstavnikov tako delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi) kot predstavnikov lokalnih interesov (teritorialni interesi). Po štirje svetniki so predstavniki delodajalcev, predstavniki delojemalcev ter predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, šest je predstavnikov negospodarskih dejavnosti, poleg teh pa je še 22 predstavnikov lokalnih interesov. Člani DS so voljeni za dobo petih let.

Državni svet lahko predlaga državnemu zboru sprejem zakonov; daje DZ mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti; zahteva, da DZ pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča; zahteva razpis naknadnega zakonodajnega referenduma; ter zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena.