Uprava Nove Kreditne banke Maribor (NKBM) se zavzema, da se morebitno ugotovljene nepravilnosti v preteklem poslovanju banke ustrezno obravnavajo in sankcionirajo, ter namerava na podlagi ugotovitev sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito interesov banke in njenih deležnikov, so STA povedali v banki.

"Dokler pa postopki niso zaključeni oziroma o njihovih rezultatih uprava ni uradno obveščena, jih ne more komentirati," so povedali v NKBM.

Uprava dodaja, da se ob intenzivni skrbi za uspešno redno poslovanje zaveda, da je za okrepitev zaupanja komitentov in delničarjev pomemben ustrezen pregled preteklega poslovanja in delovanja banke.

Šušteršič: Nujno je preučiti odgovornosti članov nadzornega sveta

Minister za finance Janez Šušteršič je za STA izrazil pričakovanje, da bo nadzorni svet banke "reagiral skladno z ugotovitvami komisije ter zadevo predal organom pregona". "Prav tako pa bi bilo nujno preučiti odgovornosti članov nadzornega sveta v času, ko so se nepravilnosti dogajale," je dodal.

O morebitnih tožbah proti prejšnji upravi NKBM bi morali sicer delničarji banke odločati že na junijski skupščini, vendar pa je zaradi komunikacijskega zapleta med banko in Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) uprava banke zavrnila zahtevo za vložitev tožb proti prejšnji upravi.

V Banki Slovenije, ki nadzoruje slovenski bančni prostor, so v primeru ugotovljene korupcije dela vodstva NKBM za STA povedali, da zadeve preučujejo, po proučitvi pa se bodo odločili o nadaljnjih ukrepih.

Kovačič in Skernišakova z NKBM sta izkazala vse znake korupcije

Nekdanji predsednik uprave in nekdanja članica uprave NKBM Matjaž Kovačič in Manja Skernišak sta pri odločitvi za nakup delnic elektro podjetij od družbe Kandela kršila akte NKBM ter s tem izkazala znake koruptivnih dejanj, menijo v protikorupcijski komisiji. Ta posel je med drugim omogočil, da se je družba 3Lan lahko potegovala za nakup Večera.

"Nova Kreditna banka Maribor (NKBM), s prevladujočim vplivom države, je bila tista, ki je prek povezanih oseb zagotovila ključna sredstva podjetju 3Lan za plačilo are za nakup delnic Večera," je na novinarski konferenci dejal predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič.

Kovačič in Skernišakova zanikala kakršnokoli odgovornost

Kot je pojasnil, sta s preplačilom delnic elektro podjetji Kovačič in Skernišakova omogočila korist v obliki sklenitve posla prodaje delnic in pridobitve kupnine oz. finančnih sredstev zasebni gospodarski družbi Kandela. S sklenitvijo tega posla pa tudi posledično vsem naknadno udeleženim gospodarskim družbam in posameznikom v poslih ter denarnem toku.

Banko sta s tem nekdanja člana uprave izpostavila povečanemu tveganju v razmerju do podjetja Kandela, ki v času prodaje sploh še ni bilo pravni lastnik vseh omenjenih delnic. Kovačič in Skernišakova sta sicer po Klemenčičevih besedah zanikala kakršno koli odgovornost.

"Okoliščine nedvomno potrjujejo vnaprej dogovorjen posel, ki se je moral in se tudi je odvil na en sam dan," je pojasnil. Odločitev NKBM je bila po mnenju komisije tisto, kar je v končni fazi in prek nekaj posrednikov omogočilo plačilo are za nakup delnic Večera zasebnemu podjetju, ki sicer ni imelo sredstev za njihov nakup.

"Zdaj pa je na lastnikih banke, da reagirajo"

Komisija za preprečevanje korupcije je s svojimi vmesnimi poročili že septembra lani obvestila in seznanila takratni nadzorni svet NKBM in ga pozvala k ukrepanju. "Razen z določenimi manjšimi spremembami internih aktov ter ponovnim naročilom revizije, nadzorni svet ni uvedel postopka ugotavljanja odgovornosti oseb. Nasploh ni izkazal ne interesa ne pričakovane skrbnosti pri ugotavljanju nepravilnosti," je poudaril Klemenčič.

"Zdaj pa je na lastnikih banke, da reagirajo," je dodal. Komisija za preprečevanje korupcije bo državnemu tožilstvu predala celotno poročilo o ugotovljenih nepravilnostih.

Namestnik predsednika protikorupcijske komisije Rok Praprotnik je pojasnil, da je šlo pri omenjenih poslih za kompleksno pot finančnih transakcij, v središču poslov pa je NKBM. Krog finančnih transakcij se je začel pri fizični osebi M.S., po neuradnih informacijah pa naj bi to bil odvetnik Miro Senica.

Ta naj bi prodal več tisoč delnic Elektra Ljubljana, Celje in Primorska neznanemu podjetju, od tega podjetja pa jih je kupilo podjetje Kandela. To je nato delnice prodalo NKBM, ki naj bi delnice z več kot 1,7 milijona evrov, glede na takratne cene na trgu, dvakrat preplačala.

Direktorica prijateljica Katarine Kresal

NKBM je nato po podatkih komisije posel zavarovala prek družbe Vinag in prejetega poroštva od družbe Delo Revije, ki je bilo v lasti Mateja Raščana. Del kupnine, plačane s strani NKBM naj bi podjetje Kandela nakazalo Bomorju, preostali del kupnine pa je Kadela kot posojilo nakazalo podjetju Piket.

Direktorica Bomorja je Jasna Coustaury, ki naj bi bila po poročanju medijev prijateljica nekdanje notranje ministrice Katarine Kresal.

To podjetje je nato celoten znesek kot posojilo nakazalo podjetju 3Lan, omenjeni denar pa je ta družba vplačala kot aro za nakup Večera. Komisija sicer v ločenem delu v zvezi s fizično osebo M.S. ni ugotovila koruptivnih dejanj.

V ločenem postopku je protikorupcijska komisija presojala tudi delovanje urada za varstvo konkurence, ki je obravnavalo omenjene transakcije. Preiskava ni potrdila korupcije pri delovanju urada, je pa potrdila visoka tveganja za nastanek nasprotja interesov, ki bi v uradu morala delovati.

Ugotovljena tveganja so po mnenju komisije lastna širšemu dogajanju v slovenskem bančnem sistemu. Komisija za preprečevanje korupcije je sicer v zaključni fazi priprave sistemskega načelnega mnenja in ocene korupcijskih tveganj delovanja slovenskega bančnega sistema kot celote, s poudarkom na dveh največjih slovenskih bankah. "Poročilo bo predvidoma v roku treh tednov tudi predstavljeno javnosti," je dodal Klemenčič.