Minister za delo, družino in socialne zadeve Vizjak je v pogovoru za časnik Finance, nato pa še v izjavi za javnost poudaril, da je treba zaradi znižanja bonitetnih ocen Slovenije novi pokojninski zakon nujno sprejeti čim prej. Njegovo izhodišče je pokojninska reforma, ki je v prejšnjem mandatu padla na referendumu, pri čemer nameravajo iz njega izluščiti tista vprašanja, ki so povzročila konflikt s socialnimi partnerji.

Piljenje vsebinskih sklopov, ki so ostali nedodelani

Vizjak je v današnji izjavi za javnost povedal, da si želi, da bi reforma začela veljati s prihodnjim letom. "Veliko je bilo o zakonu že povedanega, sedaj bomo govorili samo še o piljenju tistih vsebinskih sklopov, ki so takrat ostali nedodelani," je pojasnil in dodal, da zato niti ne pričakuje "časovno zahtevne diskusije na temo".

Tako meni, da bosta mesec ali dva pogajanj zadostovala za dogovor, vendar pa to po njegovem mnenju "ne pomeni turboprocedure". Če pa bo kdo od partnerjev blokiral reforme, pa se bodo morali po njegovih besedah politično odločiti kako naprej.

Predlog bo pripravljen do konca meseca, hkrati pa tudi predloga zakona o delovnih razmerjih in novele zakona o urejanju trga dela. Do konca tedna pa bo sprožen postopek medresorskega koalicijskega usklajevanja.

Treba se je odzvati na demografska gibanja

Vizjak je ob tem rudi predstavil nekatere predvidene rešitve v predlogu pokojninske reforme. Kot je pojasnil, na novo odmerjene pokojnine po veljavnem zakonu upadajo, ker se odmerni odstotek vsako leto zniža za pol odstotne točke. "Z reformo bomo to upadanje ustavili, sicer bo odmerni odstotek upadal še do leta 2024," je dejal.

Obenem pa se je po njegovem prepričanju treba odzvati na demografska gibanja. "Ne moremo si zatiskati oči - upokojenec po sedanjih pogojih prejema pokojnino vse več časa in za to potrebujemo čedalje več denarja, na drugi strani pa je vse manj zavarovancev. Zato moramo spremeniti pogoje upokojevanja, še zlasti predčasnega," je poudaril.

Napovedal je, da bodo v prvi fazi, to je v prehodnem obdobju petih let, zelo omejili možnost, da se ljudje upokojijo pred izpolnjeno polno delovno dobo. "Po tem obdobju pa bomo zvišali tudi upokojitveno starost," je napovedal minister. O znižanju upokojitvene starosti zaradi otrok pa je povedal, da bodo pri otrocih in vojaščini "zadržani".

"Gotovo bodo pogoji upokojevanja v določeni meri prilagojeni razmeram, v katerih smo."

Konkretnih številk o minimalni starosti za starostno upokojevanje ter zahtevani delovni dobi minister tudi v izjavi za javnost danes ni želel razkriti. Glede morebitnega zaostrovanja pogojev pa je dejal: "Gotovo bodo pogoji upokojevanja v določeni meri prilagojeni razmeram, v katerih smo. Razmere pa so se bistveno spremenile v dveh oziroma treh letih."

Je pa v izjavi dejal, da so v reformi predvidene nove in inovativne rešitve, kako vzpodbuditi ljudi, da čim dlje vztrajajo pri zaposlitvi. Konkretneje ni želel govoriti, a pravi, da bodo rešitve oprijemljive, finančne narave in se bodo nanašale predvsem na zasebni sektor.

V nov pokojninski zakon nameravajo vključiti tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Danes je po Vizjakovih besedah namreč že precej utrjeno prepričanje, da bo z osnovno pokojnino težko živeti in da je zato modro varčevati za starost.

Uvedba informativnih individualnih računov

Minister ob tem napoveduje tudi uvedbo informativnih individualnih računov, na kar se Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije že pripravlja. Nagibajo se k elektronskemu delovanju sistema in k temu, da bo vsak zavarovanec lahko dobil podatek o vplačanih prispevkih na svoj račun.

Sicer pa je Vizjak v izjavi za javnost tudi povedal, da so bili ob proračunskih dokumentih za leti 2013 in 2014 predlagani tudi nekateri dodatni rezi v odhodke. Vlada je nekaj dodatnih rezov potrdila, nekatere pa je zavrnila - večinoma je zavrnila tiste predloge, ki ponovno posegajo v pokojnine, socialne transferje in podobno.

Zato na ministrstvu za delo po njegovih besedah ne pripravljajo nobenih ukrepov po konceptu novega varčevalnega zakona, ki bi še dodatno posegel v socialne transferje in pokojnine. Kateri so rezi v odhodke, ki jih je vlada sprejela, ni povedal. Dejal pa je, da "ne pozna predloga, ki bi posegal v plače v javnem sektorju", a to po njegovih besedah "ne pomeni, da ni možna racionalizacija javnega sektorja".

Vizjak je v pogovoru za Finance odločno podprl vpis fiskalnega pravila v ustavo, spregovoril pa je tudi o odzivih na izhodišča zakona o delovnih razmerjih. Ti so bili različni; enotni pogodbi za nedoločen čas denimo sindikati niso vnaprej nasprotovali, medtem ko so jo delodajalci sprejeli z več dvomi.

Predlogi za poenostavitev postopkov odpuščanja so po ministrovih besedah na obeh straneh doživeli določeno odobravanje. So pa nekateri predlogi provokativni za delojemalce - denimo vprašanji odmora za malico in prevoza na delo. "Taki predlogi so za sindikalno stran vojna napoved in to smo pričakovali," je še povedal Vizjak, a zatrdil, da se bodo o teh vprašanjih s socialnimi partnerji še usklajevali.