Ostali z velikim zaostankom

Med predsedniškimi kandidati, ki so napovedali svojo kandidaturo, je tretje mesto v anketi zasedel Milan Zver, za katerega se je izreklo 9,2 odstotka anketiranih. Sledijo Monika Malešič z 2,7 odstotka, Artur Štern z 0,7 odstotka in Fani Eršte z 0,3 odstotka. Za preostale napovedane kandidate ni glasoval niti en anketiranec.

Kar 57,2 odstotka vprašanih sicer meni, da je kandidatov preveč, 37,4 odstotka pa jih je mnenja, da je dobro, da na volitvah nastopi čim več kandidatov.

Slabi dve tretjini oziroma 63,4 odstotka anketirancev ne podpira novega svežnja varčevalnih ukrepov, ki jih napoveduje vlada, ukrepe pa podpira 33,8 odstotka vprašanih. Varčevalne ukrepe v največji meri podpirajo simpatizerji SDS, med katerimi je podpora ukrepom dvotretjinska.

Bo vlada zdržala do konca mandata?

Večina, 62,5 odstotka sodelujočih prav tako ne pričakuje, da bo vlada zdržala do konca mandata, nasprotnega mnenja je 28,1 odstotka anketirancev.

Med anketiranci, ki ne podpirajo varčevalnih ukrepov, jih kar 70 odstotkov meni, da vlada ne bo zdržala do konca mandata. Med podporniki varčevalnih ukrepov jih 42 odstotkov meni, da bo zdržala, 50 odstotkov pa jih meni, da ne bo.

Pričakovanja so odvisna tudi od strankarskih preferenc. Tako 65 odstotkov simpatizerjev SDS meni, da bo vlada zdržala do konca, simpatizerji opozicijskih strank pa bolj prepričljivo menijo nasprotno (SD - 88 odstotkov, PS - 80 odstotkov).

Glede morebitne prodaje Mercatorja kar 61,1 odstotka anketirancev meni, da družbe sploh ne bi smeli prodati, 15 odstotkov je za takojšnjo prodajo, 14,3 odstotka vprašanih pa bi s prodajo raje počakalo na izboljšanje razmer na svetovnem trgu.

Skoraj identičen delež, 61,2 odstotka vprašanih je prepričana tudi o tem, da s t. i. slabo banko ne bi bilo mogoče rešiti slovenskih bank, v uspešnost te zamisli pa verjame 16,3 odstotka sodelujočih v anketi.