"Večina vozil se razgrajuje nenadzorovano. Končajo na črnih odlagališčih v naravi in jih nato deloma razstavijo in prodajo za rezervne dele ali staro železo oziroma izločene materiale prodajo drugim zbiralcem surovin, ostanek pa zavržejo. Določen delež vozil pa se proda oziroma izvozi v tujino, predvsem na Balkan," ocenjuje predstavnik podjetja Aleš Vajngerl.

V podjetju ugotavljajo, da je eden od razlogov za takšno stanje pomanjkanje oziroma popolna odsotnost kontrole in sankcioniranja kršiteljev s strani okoljskih inšpektorjev. Evidence začasnih odjav oziroma izjav o lokaciji vozila, ki naj bi zajemala že več kot 150.000 prijav, namreč nihče ne nadzoruje, zato uradno odjavljeni avtomobili brez posledic poniknejo neznano kam.

To bi se po Vajngerlovih besedah lahko spremenilo zaradi aprila lani uveljavljene nove uredbe o izrabljenih avtomobilih, ki za zadnje imetnike vozil in prevzemnike izločenih surovin predpisuje kazni, če delujejo v nasprotju z zakonodajo. Višina kazni se giblje med 1000 in 2500 evri za zadnje imetnike, ki vozila ne oddajo na zbiralno mesto ali v obrat za razstavljanje, globa v višini 250 evrov pa jih lahko doleti, če vozilo ni na lokaciji, ki je navedena ob odjavi avtomobila. Zagrožene kazni za podjetja, ki se ne ravnajo po črki zakona, se gibljejo med 3000 in 30.000 evri.

Na novo je v uredbi opredeljena tudi odgovornost za ravnanje z izrabljenimi vozili, ki skrb zanje z javne službe prenaša na uvoznike in proizvajalce vozil. 99 odstotkov teh je to skrb prepustilo podjetju Ekomobil, ki ga je skupaj z družbama Karbon in Avtotransporti Kastelec nedavno ustanovilo podjetje Saubermacher. Ustvarili so mrežo 47 zbiralnih mest, kjer je po vsej Sloveniji mogoče brezplačno oddati izrabljeno vozilo, Vajngerl pa si želi, da bi tudi ta organiziran sistem ravnanja z izrabljenimi vozili prispeval k njihovemu manjšemu "izgubljanju". Sistem naj bi tudi omogočil, da bi v državi do leta 2015 nadzorovano predelali najmanj 85 odstotkov izrabljenih vozil, po tem letu pa 95 odstotkov, kot predpisuje uredba.

"Družba Ekomobil že danes razpolaga z dovolj velikimi kapacitetami za doseganje teh ciljev", je povedal Vajngerl. Pojasnil je tudi, da se v centru za razgradnjo vsako predano vozilo najprej osuši vseh tekočin, sledita razgradnja in razvrščanje delov, ki so namenjeni ponovni uporabi oziroma recikliranju, preostalo pa roma v drobilnik za dokončno uničenje. "Vse razgrajene materiale predajamo v nadaljnjo predelavo pooblaščenim predelovalcem doma in v tujini," je dejal in dodal, da nevarno motorno olje na primer oddajajo v obrate snovne predelave v tujini, kjer ga uporabijo kot surovino za proizvodnjo baznega olja, ki je osnova za proizvodnjo raznovrstnih mazalnih olj.